Cecilie Reumert Wagtman, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset. Foto: Fred Jacobsen

Cecilie Reumert Wagtman, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT:

Kære politikere - det er ingen skam at snu

Af Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset:
Ingen tilstedeværende ved sidste uges ”fredsmøde” med Børne- og skoleudvalget i Ulvemosehuset kan stå tilbage med nogen tvivl i sindet om, at de foreliggende scenarier om nedlæggelse af Ulvemosehuset og oprettelse af en ny stor institution på Rungsted Skole møder massiv modstand fra en samlet forældreflok.
Uden undtagelser. Og at der heller ikke er opbakning at hente fra skolens bestyrelse.
Vi forældre til børn i Ulvemosehuset har en berettiget forventning om, at der fra politisk hold bliver lyttet til de meget entydige budskaber fra hele forældrekredsen, og at de vil give anledning til refleksion og genovervejelse. Alle har lov at blive klogere.
Et prisværdigt eksempel herpå sås i den forgangne uge efter massive borgerprotester mod et byggeri på Amager Fælled. I sidste ende fik hensynet til en skærmplante og en spidssnudet frø lov at veje tungere end økonomisk profit.
I Rungsted gælder det ikke sjældne planter eller dyr, men kommunens yngste borgere. Og her drejer det sig dybest set om, hvorvidt forældrene skal have mulighed for selv at afgøre, hvilken type institution der vil være bedst for det enkelte barns trivsel og udvikling.
Forældrenes overbevisning om vigtigheden af at bevare de små institutioner, som en valgmulighed for dem der ønsker og har behov for den type tilbud, er faktisk solidt underbygget. Ikke bare af egne erfaringer og kendskab til vores børn - men også af faglig evidens for at små daginstitutioner kan tilbyde noget, som de store ikke formår. Evidensen for det pædagogisk hensigtsmæssige i at placere vuggestue- og børnehavebørn i en stor institution på en skole er til gengæld fuldstændig fraværende.
Vi håber virkelig, at vores børns trivsel og udvikling vil blive vægtet højere her i Hørsholm end kortsigtede økonomiske hensyn i form af salgsindtægter og stordriftsbesparelser.
Men faktisk er der også evidens for, at investering i de mindste børn og deres trivsel er godt givet ud og giver en målbar dynamisk økonomisk effekt. Måtte sagen om Amager Fælled og de spidssnudede frøer tjene vore politikere til inspiration. Det er ingen skam at lytte til borgerne, heller ikke i en borgerlig kommune.

Hvad synes du? Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret 27 September 2017 15:30