DEBAT:

Rungsted Skole. Vågn op!

Af Jacob Kwon, nyhedschef, Birkedalen 12, Rungsted Kyst:
Kære forældre på Rungsted Skole. Politikerne er i fuld gang med at beslutte, at Ulvemosehuset skal lukkes, og at der skal bygges en ny institution med mellem 110 og 160 børn på Rungsted Skole.
Det er en beslutning, som også får omfattende betydning for jer og jeres børn.
Det er endnu ikke besluttet, hvor en ny institution skal ligge, men det står klart, at den nye institution vil betyde, at store dele af skolens udearealer bliver inddraget. Det betyder, at der vil være mindre plads til at skolebørnene kan færdes udendørs.
Derudover viser en aktindsigt, at store dele af skolens elever skal genhuses så længe byggeprojektet står på. Dette kan vare op imod tre år. Tre år med byggerod og støj.
Vi forældre i Ulvemosehuset har fået et løfte om, at vores børn ikke bliver genhuset i barakker i den periode, men det samme løfte er ikke blevet givet til jer.
Endelig vil det betyde, at trafikken til og fra Rungsted Skole vil blive yderligere presset. En anden aktindsigt viser, at kommunen regner med, at trafikken vil stige med yderligere 120 biler i morgentrafikken. Vel at mærke biler, der vil blive parkeret, fordi forældrene skal følge deres børn helt ind i daginstitutionen.
Konsekvensen bliver, at der ifølge kommunens beregninger skal anlægges op imod 60 nye parkeringspladser, der vil optage op imod 2000 m2. Plads der igen vil blive taget fra skolens udearealer.
Så kære forældre på Rungsted Skole. Hvis ikke I synes, ovenstående scenarie lyder attraktiv, er det tid til at sige fra. Beslutningsprocessen er i fuld gang, og inden længe kan det være for sent at gøre indsigelse.

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret 29 September 2017 16:30