Måske det alligevel ikke så dystert ud for Ulvemosehusets overlevelsesmuligheder, skriver institutionens formand Cecilie Reumert Wagtmann. Foto: Fred Jacobsen

Måske det alligevel ikke så dystert ud for Ulvemosehusets overlevelsesmuligheder, skriver institutionens formand Cecilie Reumert Wagtmann. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT:

Ulvemosehusets fremtidsudsigter?

Af Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset:
”Ulvemosehuset bliver solgt” kunne man læse på forsiden af Ugebladet tirsdag – og af overskriften og de uddybende forklaringer i teksten måtte forstås, at beslutningen nu var endegyldigt truffet i budgetaftalen.
Går man aftaleteksten efter i sømmene, står det imidlertid klart, at et salg af Ulvemosehuset ikke er rykket tættere på. Måske snarere tværtimod? I hvert fald er der indlagt en række forbehold og forudsætninger, som vi vil holde politikerne op på.
Hvad aftaleteksten fastslår, er:
* at ”aftaleparterne er enige om at arbejde videre med at etablere et moderne dagtilbud i område Øst, som er integreret med Rungsted Skoles bygninger”,
* at ”dagtilbuddet skal indeholde eller supplere de nuværende aktiviteter i Ulvemosehuset og have tilstrækkelig kapacitet til at efterkomme efterspørgslen efter flere pladser i Rungstedområdet”,
* at ”aftaleparterne er enige om, at eventuelt fremtidigt salg af dagtilbudsbygninger tilrettelægges således, at brugerne rykker direkte fra Ulvemosehuset til de nye rammer”,
* at ”aftaleparterne er enige om, at det videre arbejde forudsætter nærmere afdækning af, hvordan der kan etableres et moderene dagtilbud integreret i Rungsted Skoles bygninger”, samt
* at ”det er en forudsætning for løsningen, at dagtilbuddets fysiske rammer tilgodeser små og trygge miljøer for børnene”.

”Kommunalbestyrelsen igangsætter den nærmere afdækning af, hvordan løsningerne bedst muligt kan realiseres i dialog med forældre, ledere og medarbejdere.”
Efter at have nærlæst aftaleteksten i sin helhed, er vi slet ikke så skuffede, som man ellers kunne forstå på Ugebladet. Vi synes faktisk, det lyder som om, sagen bliver ”sendt tilbage på værkstedet”, som Venstres Annette Wiencken udtrykte et andet sted i avisen. Det er vi godt tilfredse med.
I den forestående dialog, vil vi selvsagt tage imod alle udstrakte hænder. Når det fra Venstre lyder, at man vil ”tale for en fleksibel tilgang til sagen”, hvilket ”betyder, at Venstre ønsker, der bliver undersøgt alternative muligheder, der – måske – kan bevare Ulvemosehuset”, så opfatter vi det som et positivt signal om en villighed til at lytte til os.
Vi håber på flere af den slags signaler, og ser frem til en konstruktiv dialog - med udgangspunkt i de forudsætninger, som nu ligger fast.

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret 29 September 2017 14:00