Fritz Reuther, kandidat for Venstre i Hørsholm. Foto: Morten Timm

Fritz Reuther, kandidat for Venstre i Hørsholm. Foto: Morten Timm

DEBAT:

21. november skal du bruge din valgret til gavn for din alderdom

Af Fritz Reuther (V), kandidat til kommunalvalget, Bukkeballevej, Rungsted:
De netop overståede budgetforhandlinger, hvor den bebudede nedskæring med 1,4 million kr. på ældrevelfærden blev forkastet efter en massiv kritik i læserbreve har vist, at hvis vi blot i gruppen +65-årige pensionister står sammen, kan vi styre største delen af Hørsholms kommunalpolitik, så vi undgår de mest rabiate forslag, såsom at der kun skal skiftes sengetøj hver 3.uge hos de +80 årige.
Vi skal have en værdig ældrepolitik i Hørsholm, og ikke som nu være placeret som den dårligste kommune i Danmark. Der er nok en del vælgere, som vil tænke, ja det er godt med dig, Fritz Reuther, men du vil kun have, at vi som gennem mange år har stemt på de konservative, nu skal stemme på Venstre, hvor du er ny kandidat.
Det er selvfølgelig ikke nemt at skifte partifarve, men ”plejer er død”, og der er stor forskel på landspolitik og kommunalpolitik. Jeg kan betro jer, at ikke blot jeg, men de fleste i Hørsholm Venstre også tidligere var konservative.
Når vi går til kommunevalg, er det Hørsholms og vore egne interesser, vi skal varetage og det er på tide, at vi får et systemskifte. En kvindelig borgmester står på spring, så stem på Venstre.

Publiceret 01 October 2017 06:30