Hørsholms pædagoger er for ofte alene med større børnegrupper, viser en undersøgelse fra BUPL. Foto: Mostphotos

Hørsholms pædagoger er for ofte alene med større børnegrupper, viser en undersøgelse fra BUPL. Foto: Mostphotos

DEBAT:

BUPL undrer sig over borgmesteren

Tal-tvist om store besparelser på dagtilbudsområdet i 2015-17

Af Marlene Dalskov, fællestillidsrepræsentant og forhandlingsleder i BUPL Nordsjælland:
Den 20. september skrev Borgmester, Morten Slotved, i Ugebladet, at det efter hans vurdering er en forsimpling af det store regnestykke, når BUPL melder ud, at der er sparet 8,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet i 2015-2017.
Den vurdering undrer os, idet BUPL's tal er de faktuelle tal, der står i kommunens budgetaftaler og er dermed udtryk for servicereduktioner vedtaget i kommunalbestyrelsen.
Vi er enige med borgmesteren i, at tal kræver en forklaring. Derfor tager vi gerne imod denne mulighed for at forklare tallene.
Morten Slotved argumenterer for, at der bl.a. har været tale om kapacitetstilpasninger i form af personalereduktioner pga. faldende børnetal. Kapacitetstilpasninger indgår dog slet ikke i BUPL's beregninger, idet dette foregår uden for budgetlægningen. De 8,9 mio. kr. er derfor udelukkende udtryk for de budgetreduktioner kommunalbestyrelsen har vedtaget på børneområdet i perioden 2015–2017. I disse år er det blevet sparet kraftigt på daginstitutionernes driftsbudget.
Ét eksempel er, at pædagogandelen i 2015 blev reduceret fra 60 procent til nu kun 53 procent. Det betyder, at Hørsholm brillerer med at være den nordsjællandske kommune med færrest pædagoger i institutionerne.
Et andet eksempel er, at politikerne i budget '15 og '16 besluttede at indføre yderligere lukkeuger. Det resulterede i sparede midler svarende til fire pædagogstillinger.
Et tredje eksempel er fra 2016, hvor Hørsholm fik tildelt midler fra Statens finanslovspulje til forbedringer af normeringerne på 0,92 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede dog samtidig at reducere budgettet til normeringer med 1,1 mio. kr.
De 0,92 mio. er det eneste, som er tilført dagtilbuddene i Hørsholm i 2015-2017, men da kommunalbestyrelsen samtidig valgte at skære i midlerne til normeringer, ender det faktuelle regnestykke på, at der i perioden er sparet 8,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet i Hørsholm. Intet er i BUPL's opfattelse omlagt.
BUPL byder gerne Borgmesteren eller andre, der har behov for at drøfte tallene, på en kop kaffe.

Publiceret 01 October 2017 07:30