DEBAT:

Hvorfor skal vi bruge endnu mere tid på grund af en spareøvelse?

Af Jens Peter Koch, civilingeniør, Rungsted Strandvej 69c, 2960 Rungsted Kyst:
Politikernes planer om at lukke Ulvemosehuset og bygge ny institution med plads til mere en 100 vugge- og børnehavebørn på Rungsted Skole må forventes at få trafikale konsekvenser for ikke blot børnefamilierne, men også borgerne i nærområdet.
Som del af projektet lover politikerne, at der kigges på infrastrukturinvesteringer, såsom til- og frakørsel samt parkeringskapacitet i forbindelse med at yderligere 100+ biler hver morgen skal aflevere deres 0-6 årige børn. Netop børnenes alder får den konsekvens, at trafikken intensiveres kraftigt, eftersom man ikke blot sætter et 0-6 årigt barn af og kører igen, som det er muligt med ældre skolebørn.

Det er svært at se, hvorledes en forbedring af til- og frakørselsforhold er praktisk muligt at implementere i en sådan grad, det må forventes nødvendigt, for at planerne ikke får trafikale, sikkerhedsmæssige og tidsmæssige konsekvenser for børnefamilierne samt trafikanter i nærområdet. Området mellem skolen og Rungstedvej er fredet, hvorfor det ikke er muligt at udvide til- og frakørselsforhold på østsiden af Østre Stationsvej. Skal udvidelsen ske på vestsiden, er der vel ingen vej uden om en omkostningstung ekspropriering af grundene op langs banen, såfremt man ønsker at bevare plads og derved sikkerheden for forgængere og cykellister.

Den åbenlyse løsning bliver derfor nok at lade til- og frakørselsforholdene via Østre Stationsvej forblive, som de er, og blot tilføje parkeringskapacitet ved at inddrage dele af skolens arealer. Resultatet bliver naturligvis mindre plads til børnene på skolen samt længere tid i bilerne for forældrene og andre trafikanter i nærområdet, når trafikken pakker til op langs Østre Stationsvej og i krydset ved Rungstedvej, når skolen ringer ind.

Som forældre og borger i Hørsholm med arbejdsplads i Københavnsområdet, bruger man allerede utrolig meget tid i trafikken, så hvorfor skal vi nu til at bruge endnu mere af vores sparsomme tid på grund af en kommunal sparerøvelse?

Debat? Så foregår det på Ugebladets Facebook-side. Brug linket under denne artikel.

Publiceret 04 October 2017 06:00