Jakob Kwon. Foto: Per Arnesen/TV2

Jakob Kwon. Foto: Per Arnesen/TV2

DEBAT:

"Uanstændigt, når I lyver"

Af Jacob Kwon, nyhedschef, Birkedalen 12, Rungsted Kyst:
Som forældre og borgere i Hørsholm Kommune, er det en beskæmmende oplevelse at være i dialog med vores politikere. Gang på gang er vi forældre fra Ulvemosehuset blevet mødt med forkerte svar på konkrete spørgsmål.
Det startede på det såkaldte 'fredsmøde' onsdag d. 20. september. Her startede formanden for Børne- og Skoleudvalget, den konservative Otto B. Christiansen med at fastslå, at beslutningen om at sælge Ulvemosehuset allerede var taget. Dette viste sig efterfølgende at være forkert. På samme møde blev der spurgt til, om der allerede nu forelå en specifik køber, og både Otto B. Christiansen og Hanna Bohn Vinkel fra kommunens administration lagde ansigterne i de rette folder og benægtede ethvert kendskab til en køber. Men i et referat fra et møde i Økonomiudvalget i maj, kan man læse at: ”Det vil eventuelt være muligt at indgå aftale med en interesseret køber om etapevis overdragelse af arealet.” Eksistensen af en specifik køber er efterfølgende blevet bekræftet fra flere sider.
Usandhederne fortsatte da politikerne, med de konservative i spidsen, påstod at en ny institution ville komme til at minde om Skovvænget eller Solhuset, og her oplevede man ingen kvalitetsproblemer. Men de seneste tilsynsrapporter viser et andet billede. I Skovvænget er der behov for ” et samlet kvalitetsløft i børnehaven”, og i Solhuset er der store udfordringer med sygefravær, utydelig ledelse og ”en pædagogisk kvalitet, der varierer i huset, fra stue til stue og fra afdeling til afdeling.”
Ulvemoset huset får i øvrigt ingen anmærkninger i tilsynsrapporten. Der bliver til gengæld konkluderet, at Ulvemosehuset har ”høj kvalitet.”
Senest har Otto B. Christiansen direkte påstået, at Ulvemosehuset nu var blevet solgt. Det viste sig også at være lodret forkert, og borgmesteren måtte irettesætte sin udvalgsformand.
Kære politikere. Det er direkte uanstændigt, når I lyver overfor en gruppe forældre, der kæmper for deres børns trivsel og fremtid. Det er uværdigt for jer som folkevalgte, og det er stærkt utilfredsstillende for os som borgere.

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Brug evt. nedenstående link til artiklen.

Publiceret 07 October 2017 09:00