Niels Lundshøj, spidskandidat for Socialdemokratiet.

Niels Lundshøj, spidskandidat for Socialdemokratiet.

DEBAT:

Ingen storinstitutioner

Af Niels Lundshøj (S), spidskandidat, og Svend Erik Christiansen (S), kandidat til kommunalbestyrelsen:
Den seneste tids debat om Ulvemosehuset og en ny integreret institution på Rungsted Skole har været præget af en række misforståelser.
I budgetaftalen står, at det er en forudsætning for løsningen, at dagtilbuddets fysiske rammer tilgodeser små og trygge miljøer for børnene, og at dagtilbuddet skal indeholde eller supplere de nuværende aktiviteter i Ulvemosehuset.
Det er en forudsætning, vi i Socialdemokratiet naturligvis holder hårdt på. Vi ønsker en løsning, hvor der ikke er flere end 40-60 børn i hver institution. Derfor bliver der for vores vedkommende ikke tale om en storinstitution med 100 børn. Det nære og trygge skal prioriteres – nøjagtig som det er angivet i aftaleteksten.
Kan det så lade sig gøre i tilknytning til Rungsted Skole? Det vil kræve, at der oprettes to selvstændige institutioner på matriklen med egen indgang, egen legeplads osv.
Om det er muligt, skal vi nu se nogle oplæg på. Måske bliver løsningen i stedet to institutioner, én i forlængelse af skolen, en anden i nærområdet på en selvstændig matrikel?
Alt dette kræver en nærmere analyse, og nu skal vi se nogle løsningsforslag.
Vi vil gerne slå fast, at vi står ved formuleringerne i aftaleteksten. Vi står derfor også ved, at ”Velfærd frem for mursten” er en sund strategi, der skal sikre vores velfærd i fremtiden.
Men det skal ikke være på bekostning af tryghed, nærhed og diversitet i dagtilbuddet. Det har heller aldrig været meningen.

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret 10 October 2017 16:00