De selvkørende busser vil ikke på nuværende tidspunkt egner sig til transport af almindelige pendlere og ligeledes vil blokere trafikken i byen, skriver Anne Ehrenreich.

De selvkørende busser vil ikke på nuværende tidspunkt egner sig til transport af almindelige pendlere og ligeledes vil blokere trafikken i byen, skriver Anne Ehrenreich.

DEBAT:

Førerløse busser vil køre med sneglefart og blokere trafikken

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet:

Hørsholm Kommunes politiske udvalg skal de kommende uger drøfte om, og hvor vi forsøgsvis skal indsætte førerløse busser i Hørsholm Kommune, som kan køre 15 km i timen.

Drøftelsen er en udløber af, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 afsatte midler til et pilotforsøg vedrørende selvkørende bus.

Som daglig pendler med kollektiv transport er det min opfattelse, at kollektiv transport skal være velfungerende både i hastighed og komfort for, at det er interessant for brugerne.

Som pendler har jeg hverken tid eller lyst til at deltage i forsøg, men jeg vil gerne ibrugtage ny teknologi, når den er klar til det.

Det er netop problemet med det forslag, vi skal drøfte, at el-busserne ikke på nuværende tidspunkt egner sig til transport af almindelige pendlere og ligeledes vil blokere trafikken i byen.

Jeg ser derfor meget få anvendelsesmuligheder for disse busser, som ikke er klar til os pendlere endnu.

Publiceret 21 February 2018 06:00