Dette blomsterbed er

Dette blomsterbed er "mindre kønt end mit sankthansbål", siger en forretningsdrivende om denne del af gågaden.

DEBAT:

Analyser er ikke lig med succes for Hørsholms handel

Af Thorkild Gruelund (K), medlem af kommunalbestyrelsen:

I forbindelse med kommunalvalget tilbage i 2017 kom jeg blandt andet på mine valgplakater med en opfordring til vælgerne om at gøre deres indkøb i Hørsholm.

Hvis ikke vi passer på vores nære detailhandel, vil den lukke. Vi skal være loyale overfor de butikker, vi har i kommunen.

En nu afdød lokal herreekviperingshandler, Peter Bech Larsen, udtalte engang: Kommunen skal gøre byen smuk, gøre gågaden smuk. De handlende skal sikre ordentlige varer og fagligt velfunderet og serviceminded personale.

Selv om mangt og meget er kommet til sidenhen, tror jeg stadig, at den påstand er rigtig.

Jeg tillader mig at supplere med et par holdninger:

Gågaden er blevet utrolig flot med de nye fliser. Gaden er flot, men desværre også gudsjammerlig kedelig. Der er kun lige når julebelysningen er tændt, at man kan kende den ene årstid fra den anden.

En butiksindehaver på torvet omtalte de runde ”blomsterbede” med siv, som mindre kønt end hans eget sankthansbål. Der er for meget ”gråt i gråt”. Der er ikke noget Hørsholm særpræg!

De forretningsdrivende i gågaden var fint inddraget i processen omkring den nye gade. Men næppe stærke nok overfor forvaltningens rådgivere.

For pokker, lad os gøre gågaden smuk med forårsblomster, sommerblomster, lyng i sensommeren og gran i december.

Det har været fremført af lokale handelsorganisationer og politikere, at vi bør have udfærdiget en detailhandelsanalyse for kommunen. Prisen skulle være 700.000 kr.

Analyser og rapporter tilvejebringer ingen succes i Hørsholms detailhandel!

Fint at bruge 700.000 kr. på at fremme handelen i kommunen. Men glem en teoretisk analyse til en masse penge. Politikere læser analysen. Enkelte embedsmænd læser den. Men formentligt meget, meget få forretningsdrivende bruger tid på sådan en analyse.

Hyr hellere en detailhandelens Thomas Blachman til en peptalk for vores forretningsdrivende og medarbejdere!

Vi skal gøre Hørsholm bemærkelsesværdig overfor vores omverden - og os selv.

For et par år siden foreslog jeg, at alle nye træer, som kommunen planter, skulle være kirsebærtræer. Efter nogle år ville alle tale om de flot blomstrende kirsebærtræer i Hørsholm. Senere på året kunne kunderne spise alle de kirsebær gratis, som de kunne magte. På den vis ville vi et par gange om året komme på landkortet i Nordsjælland.

Hvis vi ser os omkring, har Hundested sandskulpturer. I tusindvis af mennesker drager til Hundested. Hvis man ikke husker Hundested for andet, så er det dem med sandskulpturerne.

Et stærkt kulturhus omkring Trommen plus hvis det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum kunne ændres til et område med dragende udstillinger bl.a. museum. Så kunne vi på sigt blive til kultur-historie-Hørsholm.

Jeg tror såmænd, at andre har endnu bedre ideer.

Lad os realisere projekter fremfor varm luft på glittet papir.

Der er kun lige når julebelysningen er tændt, at man kan kende den ene årstid fra den anden.

Publiceret 15 May 2018 16:30