Charlotte Kirchheiner, byrådsmedlem i Hørsholm for Konservative.

Charlotte Kirchheiner, byrådsmedlem i Hørsholm for Konservative.

DEBAT:

Hvad skal vi med verdensmål i Hørsholm?

Af Charlotte Kirchheiner (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, Gøgevang 43, Hørsholm:

I Hørsholm er vi mange politikere, som er klar til at få udarbejdet en handlingsplan for, hvordan vi i kommunen får implementeret verdensmålene som fælles referenceramme for alt, hvad vi arbejder med på tværs af forvaltninger og i samarbejdet med borgere og det lokale erhvervsliv.

17 mål for en bæredygtig udvikling, som beskytter kloden og samtidig reducerer uligheden i verden. Det er essensen i FNs verdensmål, som 25. september 2015 blev vedtaget som efterkommer til de otte årtusindmål.

Men er naturbeskyttelse og fattigdomsbekæmpelse ikke kun noget, de har brug for at arbejde med i udviklingslandene?

Det troede jeg engang - og med et ungt, naivt hjerte drog jeg med en dansk NGO ud i verden og arbejdede for at øge miljøbevidstheden og velstanden blandt fattige mennesker i Centralamerika.

Men jeg blev efterhånden desillusioneret af den hykleriske indsats med at stoppe lokal skovhugst blandt mennesker med ringe valgmuligheder, mens den intensive udnyttelse af naturen i mit eget hjemland til stadighed kun stiger. Derfor var det også dybt tilfredsstillende at se de otte årtusindmål, som primært var mål for fremgang i udviklingslandene, bliver erstattet af verdensmålene, som er globale mål, som også i Danmark vil betyde mere grøn energi, naturbeskyttelse, ligestilling og bæredygtig vækst.

Samtidig er der et forretningspotentiale i at eksportere vores virksomheders know-how og løsninger inden for eksempelvis rent drikkevand, sundhed og fødevarer.

Hvad kan verdensmålene betyde helt konkret i en by som Hørsholm? Det kan være lokale virksomheder som tager et større ansvar i forhold til at aktivere socialt udsatte. Det kan bestå i verdensmålsfestivaler på skolerne.

Eller det kan betyde, at vi stiller krav om, at vores egen kommune og eksterne leverandører til de kommunale anlægsprojekter lever op til bæredygtighedskrav, både miljømæssigt og socioøkonomisk. Mens vi venter på handlingsplanen, synes jeg vi skal agere som om den allerede forelå.

Publiceret 01 June 2018 15:30