Ib Lunde Rasmussen, Rungsted.

Ib Lunde Rasmussen, Rungsted.

DEBAT:

En løsning på manglende parkeringspladser ved Rungsted Station

Af Ib Lunde Rasmussen, Lange-Müllers Alle 2, Rungsted Kyst:

Torsdag 31 maj havde private grundejerinteressenter for områdeudviklingen omkring Rungsted station inviteret borgere og politikere til dialogmøde om stationsområdets fremtid.

Mødet opnåede nogle bemærkelsesværdige resultater. Fra politisk side, inkl borgmester Slotved, blev det bekræftet, at der ikke længere var planer om at nedrive hverken Ulmosehuset eller Fritidshuset som led i developerprojekter.

Der var ingen igangværende kontakter herom og ej heller indgåede aftaler af nogen art. Der blev klappet.

Så er der de DSB-ejede arealer tilbage. Det er arealer, som ligger op af banen og har været brugt til boliger for de ansatte dengang, der stadig var mange fysiske processer for at kunne afvikle jernbanedriften.

Nu er de gamle bygninger i færd med at blive revet ned, og DSB vil naturligvis gerne sælge arealerne så dyrt som muligt.

På mødet blev der fra mange sider som prioritet ét efterspurgt flere parkeringspladser ved Rungsted Station idet det er mere end svært at finde parkeringspladser i den normale arbejdstid og resultatet er, at der bliver parkeret ulovligt bl.a. ved de private bebyggelser omkring stationen.

Situationen skyldes, at Hørsholm kommune de sidste 20 år har prioriteret de lette penge fra hurtige grundsalg højere end at skabe rimelige parkeringsforhold omkring Rungsted Station.

Den seneste politik om ”Velfærd fremfor Mursten” er en fortsættelse af fortidens sjuskede handlemåde.

Nu er der imidlertid en løsning som kan anvendes hvis politikernes udtalelser om rent bord kan tages for gode varer. Alle de DSB-ejede arealer ligger i en landzonematrikel, som strækker sig fra Københavns centrum til Helsingør.

Matriklen blev udlagt for at muliggøre bygningen af kystbanen og skulle som landzone sikre at DSB ikke skulle betale byzonegrundskyld til de involverede kommuner.

For Hørsholms borgere har landzonestatussen den fordel, at man ikke administrativt kan udstede byggetilladelser til diverse boligbyggeriprojekter som så i øvrigt ville få den virkning at fremkommeligheden omkring stationen ville blive yderligere forværret.

En ændring fra landzone til byzone vil skulle godkendes af kommunalbestyrelsen i fuld offentlighed. Hvis kommunalbestyrelsen var vågen, så ændrede man DSB boligarealerne byplanmæssige status til at være parkeringsområder.

Så ville interessen fra private udviklere nok forsvinde. Så kunne DSB selv anlægge parkeringspladser på de stationsnære grunde på begge sider af stationen for at glæde deres togkunder eller man kunne sælge arealerne til kommunen, som så selv udlagde dem til parkeringspladser, som man med stort held har gjort ved Kokkedal Station.

11. juni er der indkaldt til borgermøde om netop dette emne på Rungsted Skole kl. 17, så jeg håber at få et positivt svar på mit spørgsmål ved denne lejlighed.

Publiceret 08 June 2018 06:30