Det er denne flotte legeplads, som ifølge Thomas Gill er malplaceret. Foto: Morten Timm

Det er denne flotte legeplads, som ifølge Thomas Gill er malplaceret. Foto: Morten Timm

DEBAT: Nattergaleengen skæmmes af uønsket legeplads-byggeri

Af Thomas Gill, Mågevej 3, Hørsholm:

I efteråret 2016 blev et projekt omhandlende etablering af legeplads, picnicområde og omlægning af de eksisterende 'naturstier' til faste stier på Nattergaleengen, rundsendt til alle beboere ved og omkring Nattergaleengen, med den vanlige høringsfrist.

Jeg er bekendt med, at der er indsendt mange (15 skrivelser alene fra beboere på Mågevej) indsigelser til kommunen, indeholdende både protester, spørgsmål og forslag.

Mig bekendt har ingen borgere modtaget nogen former for respons. Derfor er det med lige dele forundring/forargelse/afmagt, at jeg har været førstehåndsvidne til det påbegyndte byggeri af en legeplads på Nattergaleengen.

Der er så mange aspekter i denne sag, der skriger til himlen. Behov; foreligger der en behovsanalyse der tilsiger, at der mangles en legeplads og picnicområde netop på Nattergaleengen?

På Birkevej (200 meter væk) har ligget en legeplads i årevis, som stort set har været mennesketom i de ti år jeg har boet hér.

Der ligger en stor naturlegeplads i Rungsted Hegn, som heller ikke er overrendt.

Beliggenheden; klos op ad Nattergalevej, hvor der ofte bliver kørt alt for stærkt og uden nogle former for parkeringspladser – er det optimalt at slippe sine børn løs hér?

Prisen: Alene legepladsen koster 1,1 mio! Man har netop kunne læse i denne avis, at Hørsholm Kommune skal spare 28-30 mio?!

For 1,1 mio. kunne man fx ansætte tre SOSU-assistenter til at tage sig af kommunens ældre borgere (hér kan man vel hurtige enes om et reelt behov). Som borger, finder jeg det dybt problematisk, at vores lokalpolitikere, til trods for mange, store protester fra borgerne og kommende million besparelser, alligevel vælger at påbegynde dette projekt.

På det personlige plan, finder jeg det beskæmmende, at man vælger at ødelægge et stykke ’vildt natur’ midt i Hørsholm. Det er en klassisk skrivebordsbeslutning uden afsæt og grobund i virkeligheden. Det giver vitterligt ingen mening.

Publiceret 24 August 2018 18:30