Svend Erik Christiansen (S), byrådsmedlem.

Svend Erik Christiansen (S), byrådsmedlem.

DEBAT: Er vagtlægetelefonen 1813 årsag til de mange sygehusindlæggelser?

Af Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedsudvalget:

En helt ny undersøgelse over vagtlægeordninger i hele landet har vist, at antallet af vagtlægers hjemmebesøg er faldet markant siden 2013. I 2016 var der kun syv hjemmebesøg pr. 1.000 borgere af vagtlæger i hele hovedstadsområdet.

Antallet af hjemmebesøg af vagtlæger i de øvrige regioner i Danmark er markant højere.

Faldet er på 84 procent siden akuttelefonen '1813' blev oprettet.

I år modtog Hørsholm Kommune en ekstraregning fra ”Den kommunale Medfinansiering” på 30 millioner kroner, mest på grund af at flere småbørn og flere ældre blandt vores borgere har været indlagt på sygehus.

Kommunens samlede udgift til ”Den kommunale Medfinansiering” er på ca. 130 millioner kroner.

Læs også: DEBAT: Trist oplevelse af at være en byrde for kommunen

Der har været tale om en markant stigning i antallet af indlæggelser, og Sundhedsudvalget her i kommunen har fået til opgave at arbejde med at finde årsager til stigningen og tage initiativer til at nedbringe antallet. Det arbejde igangsættes snarest.

De markante tal vedrørende nedgang i antallet af hjemmebesøg giver den nærliggende tanke, at en af årsagerne til de mange indlæggelser i Hørsholm måske kan findes i problemstillinger vedrørende vagttelefonen 1813 i hovedstadsregionen.

Når vagtlægerne ikke tager på hjemmebesøg, kan det være, at vagtlægerne i '1813' i stedet for hjemmebesøg i større omfang indlægger patienter på sygehusene.

Vi må forlange, at Region Hovedstaden på baggrund af denne undersøgelses resultater tager spørgsmålet om funktionen i 1813 telefonen op. Både specifikt vedrørende hjemmebesøg, men også om '1813' generelt indlægger flere borgere på sygehuse end vagtlægerne i andre regioner.

Hvis det er problemer med 1813 telefonerne, der ligger bag de høje merudgifter til ”Den Kommunale Medfinansiering”, må vi forlange, at regionen straks iværksætter en gennemgang af funktionaliteten af 1813, og drager de nødvendige konklusioner.

Den kommunale økonomi kan ikke holde til det, hvis det reelt er kommunerne, der er med til at betale for en vagtlægeordning, der ikke fungerer optimalt.

Publiceret 31 October 2018 14:00