Resultatet af Hørsholm Kommunes 'grønne vedligehold'. Foto: Morten Timm

Resultatet af Hørsholm Kommunes 'grønne vedligehold'. Foto: Morten Timm

DEBAT: Slotved, du skader helt bevidst en af Hørsholms mindste skoler

Glen Madsen (DF): Borgmesteren står i spidsen for en egenrådig, magtarrogant, amoralsk kultur og ledelse efter træfldning i 'Skoven' ved Hørsholm Lille Skole

Af Glen Madsen (DF), medlem af kommunalbestyrelsen:

I efterårsferien skete der noget absolut forkasteligt, og måske endda retsstridigt, i Hørsholm, da kommunen, med borgmesterens forudgående accept, maltrakterede en væsentlig del af det område Lilleskolens børn har leget i og på i årtier.

Helt generelt, så skal man som part i en sag holde sig fra at svinge leen (motorsaven) i et område, hvorom der er en igangværende retssag, men i særdeleshed i denne situation er det en helt igennem vanvittig beslutning, idet kommunen ni dage forinden havde indgået en klokkeklar aftale om, at byretsdommeren som opstart på hovedforhandlingen om kun fire måneder skulle starte med at besigtige området. Nu, hvor områdets karakter er fuldstændig forandret, så er det indiskutabelt i hvert fald ikke længere muligt at danne sig det samme indtryk som før.

Borgmesteren mener ikke, at der er fjernet beviser; men er Morten Slotved (K) overhovedet kvalificeret til at vurdere det, eller burde de parter, der ni dage forinden var lavet en aftale med – som minimum byretten - være blevet taget med på råd inden motorsavsmassakren? Man må formode, at området, som det var, havde interesse for dommeren; for ellers var der selvfølgelig ikke indgået en gensidig aftale om at besigtige området. Den mulighed har borgmesteren med sin beslutning nu frataget dommeren.

I forbindelse med de meget indledende spørgsmål, der er stillet, er det kommet frem, at den plejeplan, der var for Hannebjerggrunden, grundet et forventet forestående salg, blev taget ud af funktion i 2016.

I april 2018, og formentlig lige umiddelbart efter at Lilleskolen indbragte sagen for retten, besluttede borgmesteren at genoptage vedligehold på grunden. Set fra mit perspektiv er det en beslutning, der er truffet alene for at chikanere Lilleskolens børn. Kan det være andet, når der for længst ikke er nogen beboere i Hannebjerg?

Jeg har spurgt ind til dokumentation i forbindelse med beslutningen i april, men det foreligger der øjensynligt ingen af. Hverken internt på rådhuset eller fra rådhuset til Materielgården, der skulle udføre arbejdet. Det er jo grotesk, at borgmesteren ikke tager ansvar for, at beslutninger, der vedrører en så betændt politisk sag, der ydermere er en verserende retssag i gang om, ikke dokumenteres.

Det er en egenrådig, magtarrogant, amoralsk kultur og ledelse, du står i spidsen for, hr. borgmester. Du skader helt bevidst en af Hørsholms mindste skoler, kommunens omdømme og mulighed for at tiltrække de unge børnefamilier, vi har så hårdt brug for. Det er intet mindre end endnu en skandale!

Publiceret 02 November 2018 06:00