Christianshusvej-kvarteret ved Cirkelhuset. Foto: Google Maps

Christianshusvej-kvarteret ved Cirkelhuset. Foto: Google Maps

DEBAT: Sikker vinder af 'nabokrigen' om Cirkelhuset

Af Frank Leth, Fasanvej 4, Hørsholm:

Hvornår hører vore politikeres tornerosesøvn om cirkelhusgrunden op?

Oplægget om minimumsareal på 2.000 kvadratmeter for butikkerne i den planlagte ny bymidte i Kokkedal endte med et ministeriesvar på 1.000 kvm. Agter vor kommune ikke at reagere skarpt på dét, forekommer sandsynligheden for, at Fredensborg Kommune søger om dispensation om arealstørrelsen - måske på 300-400 kvadratmeter pr. butik - overordentlig nærliggende.

Hvorfor?

Et center med 1.000 kvm-butikker vil aldrig kunne generere rentabilitet - hverken for bygherre eller lejere og da slet ikke, når konsulentrapporten, der er en del af grundlaget for planerne, blandt andet opererer med mulighed for at flytte handel fra Hillerød!

En ting er, at politikerne ikke er synderlig detailhandelskyndige, noget andet er, at enhver, der har et organisk forhold til detailhandel, kan forudse, hvad der vil ske.

Mon vore politikere kan lokkes væk fra skrivebordene og lægge deres magtfuldkommenhed fra sig en stund for at få afklaret bl.a. følgende:

1. Hvor stor en del af Kokkedal-kunders køb i Hørsholms butikker forsvinder?

2. Hvor stor en del af Hørsholm-kunders køb i Hørsholms butikker ændres – nedad?

3. Hvor mange af Hørsholms butikker flytter til det ny center i Kokkedal?

4. Hvor mange af Hørsholms butikker går ned?

5. Hvad betyder ovennævnte for øvrige erhvervsdrivende i Hørsholm?

6. Hvad betyder det for kommunens skatteprovenu?

Fredensborg Kommune har momentum i sagen lige nu – hjulpet af vore egne politikeres efterladenhed og - så vidt vides - manglende overblik og initiativ. Velgørende, hvis der gøres noget ved det.

Publiceret 04 December 2018 14:30