Der bor 118 børn på Sjælsmark ud af i alt 5.235 børn og unge i Hørsholm. Alligevel udgør underretningerne fra Udrejsecenter Sjælsmark over 40 % af de samlede underretninger, som Hørsholm Kommune har modtaget om børn i år. Arkivfoto

Der bor 118 børn på Sjælsmark ud af i alt 5.235 børn og unge i Hørsholm. Alligevel udgør underretningerne fra Udrejsecenter Sjælsmark over 40 % af de samlede underretninger, som Hørsholm Kommune har modtaget om børn i år. Arkivfoto

DEBAT: Borgmesteren har 51 grunde til at lukke Udrejsecenter Sjælsmark

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm:

Hørsholm Kommune har frem til starten af december i år modtaget 51 underretninger fra Udrejsecenter Sjælsmark. En underretning er udtryk for en bekymring for et barns trivsel og udvikling.

Der bor 118 børn på Sjælsmark ud af i alt 5.235 børn og unge i Hørsholm. Alligevel udgør underretningerne fra Udrejsecenter Sjælsmark over 40 % af de samlede underretninger, som Hørsholm Kommune har modtaget om børn i år.

Tallene taler deres tydelige sprog og fortæller på 51 forskellige måder, at Udrejsecenter Sjælsmark ikke er den rette løsning for børnene. Centret er sågar halvtomt.

Der er store problemer med børnene på Udrejsecenter Sjælsmark, oplyser borgmester Morten Slotved i et debatindlæg. Arkivfoto: Morten Timm

Der er store problemer med børnene på Udrejsecenter Sjælsmark, oplyser borgmester Morten Slotved i et debatindlæg. Arkivfoto: Morten Timm

Der er behov for løsninger, der konstruktivt bidrager til hjemsendelsen af mennesker, der ikke kan opnå opholdstilladelse, men som det er nu skygger de faktiske tal for den målsætning, og Hørsholm Kommune belastes massivt og unødvendigt.

Både vores ansatte i Hørsholm Kommune og medarbejderne på Center Sjælsmark gør et vigtigt og godt stykke arbejde. Det er bestemt ikke der, kritikken skal rettes hen. Men Center Sjælsmark er ikke en god løsning, og jeg er kritisk over for det pres, som Hørsholm Kommune oplever som følge af centrets eksistens og beliggenhed.

Hørsholm Kommune yder en ekstraordinær stor indsats i forhold til Udrejsecentret Sjælsmark, hvor der bor børn og unge med deres forældre, der har fået endeligt afslag på asyl eller opholdstilladelse på andet grundlag, og som derfor står overfor en udsendelse af landet på ubestemt tid.

Hørsholm Kommune står ikke for driften af centret - det gør Kriminalforsorgen - men vi har som handlekommune tilsynspligt over for børn og unge på Udrejsecentret Sjælsmark, og skal behandle disse børn og unge på samme måde som danske børn og unge. Men en kommune kan ikke kompensere for de problemer, som kommer af deres placering på Center Sjælsmark.

Hørsholm Kommune bruger alt for mange ressourcer på en problematisk situation, og der må og skal findes andre løsninger. Vi kan næppe få det skåret tydeligere ud end med disse markante tal. Udrejsecenter Sjælsmark er ikke løsningen.

Publiceret 20 December 2018 14:00