Niels Lundshøj (S), byrådsmedlem i Hørsholm og formand for Børne- og skoleudvalget. Pressefoto

Niels Lundshøj, byrådsmedlem i Hørsholm og formand for Børne- og skoleudvalget. Pressefoto

DEBAT: En skamplet i Hørsholm

Af Niels Lundshøj, Formand for Børne- og Skoleudvalget, medlem af kommunalbestyrelsen:

Når vi som mennesker skal orientere os i vidt forskellige forestillinger om et ordentligt samfund, er vi almindeligvis enige om ét fundamentalt forhold: børns trivsel har absolut forrang. Derfor har vi konstrueret et omfattende system med en lang række foranstaltninger for at sikre, at alle børn vokser op i gode, trygge rammer, der fremmer barnets udvikling og tro på verden.

I Hørsholm Kommune modtager vi nu og da underretninger om mistrivsel fra bekymrede borgere og omsorgspersoner, og vi behandler alle underretninger med største alvor. Nu viser det sig imidlertid, at over 40 % af alle underretninger til kommunen kommer fra den samme adresse: Udrejsecenter Sjælsmark. Havde dette været tilfældet for enhver anden offentlig eller privat institution med ansvar for børn, var den blevet lukket umiddelbart med alvorlige konsekvenser for myndighedsudøveren.

Det er over alle grænser utilgiveligt, at vi som samfund tillader en institution med børn, som ombudsmanden kommenterer på følgende måde: forholdene vanskeliggør børnenes opvækst og begrænser deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse.

Som kommune står vi ofte magtesløse, for vi kan ikke løse det grundlæggende problem: at udrejsecenteret hverken nu eller i fremtiden kan sikre børnene en ordentlig opvækst. Vi kan nok iværksætte visse foranstaltninger, men vi kan ikke umiddelbart fjerne børnene fra det skadelige miljø.

Havde dette været tilfældet for enhver anden offentlig eller privat institution med ansvar for børn, var den blevet lukket umiddelbart med alvorlige konsekvenser for myndighedsudøveren

Der har været megen polemik om udrejsecenteret, og debatten har ofte centreret sig om mere generelle holdninger til flygtninge og afviste asylansøgere. Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at vi på tværs af politiske partier og holdninger samler os i en fælles kamp for børnene. At vi tilsidesætter vores forskellige syn på integration, udlændinge og migrantstrømme og arbejder målrettet og utrætteligt for at få gjort op med de forhold, som børnene lever under. Det må og skal vi kunne blive enige om. Det er vores forbandede pligt.

Jeg vil tage spørgsmålet op med den øvrige kommunalbestyrelse med henblik på at få afsøgt vores muligheder for at give en hjælpende hånd til børnene. Et udrejsecenter er som koncept en udmærket idé, men det er en skændsel, at børn skal vokse op sådan et sted. Vi kan ikke tillade, at det finder sted her i vores kommune, og magtesløshed til trods, så har vi som myndighed et ansvar.

Publiceret 09 January 2019 14:00