Dorte Nørbo, folketingskandidat for SF. Foto: William V

DEBAT: Børn på udrejsecentre skal ikke tages som gidsler

Af Dorte Nørbo (SF), folketingskandidat, Kongevejen 477B, Holte:

De seneste meldinger fra DF og S om, at man skal kunne tvangsfjerne børn på udrejsecentrene er hårrejsende kynisk tænkning.

Vi har nu i flere år hørt fra blandt andre foreningen Børns Vilkår, hvor dårligt børnene trives på udrejsecentrene, og at der bør findes løsninger på deres situation.

I april 2018 fremsatte SF forslag om at forbedre børns trivsel i det danske asylsystem og tage hensyn til barnets tarv i administrative beslutninger om at flytte familier til asylcenter. Forslaget blev afvist af regeringen, DF og S.

Deres argumentet er fortsat, at hvis man giver børnene og deres familier ordentlige vilkår, så åbner man for den mulighed, at langt flere vil nægte at rejse hjem. Men problemet er, at der hvert år afvises en række asylansøgere, som ikke kan sendes hjem.

Læs også: DEBAT: Borgmesteren har 51 grunde til at lukke Udrejsecenter Sjælsmark

Det sker enten fordi den danske stat vurderer, at den politiske situation i hjemsendelseslandet ikke er i orden, fordi de kan være i fare, fordi myndighederne i hjemsendelseslandet ikke vil kendes ved dem, eller fordi asylansøgeren selv nægter at rejse af forskellige grunde.

Forklaringerne varierer. For eksempel er det imod iransk lov at udstede rejsedokumenter til tvangsudsendte. Årsagerne er altså utallige. Og det er her problemet skal løses – uanset at det er vanskeligt.

Børn skal ikke på dansk jord tages som gidsler og tilbydes så dårlige opvækstbetingelser, at de bliver mærket for altid. De skal fortsat støttes af kommunerne, have mulighed for at gå i skole – også mens klagesager pågår – og leve et almindeligt børneliv.

Det ansvar skal politikere tage på sig. Og det kan kun gå for langsomt.

Publiceret 10 January 2019 06:00