Som en anden dartskive er Cirkelhuset blevet mål for en nabokrig mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner. I Hørsholm er der politisk protest mod, at Fredensborg Kommune ønsker et nyt stort forretningscenter opført og skabe en ny bymidte, hvor Cirkelhuset ligger. Sagen ser ud til at komme fylde en hel del også i 2019. Foto Peter Dahlerup

Som en anden dartskive er Cirkelhuset blevet mål for en nabokrig mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner. I Hørsholm er der politisk protest mod, at Fredensborg Kommune ønsker et nyt stort forretningscenter opført og skabe en ny bymidte, hvor Cirkelhuset i dag ligger. Sagen ser ud til at komme en hel del her i 2019. Arkivfoto Peter Dahlerup

DEBAT: Det ville være rart med lidt privatliv og solskin i vores haver

Af Ole Christian Munch Bodin, Christianshusvej 161, Hørsholm:

I mange år gik mange af os, der bor på Christianshusvej, også lidt skævt til den gamle parkeringsplads, der ligger imellem vort område og motorvejen.

Den blev brugt til mange sjove ting, nogen mente, at de kunne give deres store teenage børn de sidste køretimer deroppe, andre mente, at det var et bekvemt sted at slippe af med haveaffaldet, så man slap for at køre den lange vej op til genbrugspladsen ved vandtårnet.

Endelig skete der så noget; NGG købte Cirkelhuset, for ret hurtigt efter at sælge det videre og med planer om i stedet flytte til det gamle herresæde Christianshus.

Køberen af Cirkelhuset har planer om at rive det hele ned; forståeligt, når man tænker på, at det er en bygning i primært træ og glas, med efterhånden ret mange år på bagen.

Så vidt så godt, men så begyndte problemerne.

Det er forståeligt, at man fra NGGs side ønskede at få så meget ud af de penge, man havde fået ind ved salget af Cirkelhuset, som muligt. Men at man havde planlagt, at tilkørselsvejene til både det nye NGG samt det beboelseskvarter, der tænktes opført på den gamle, tomme parkeringsplads, via vort private vejnet, var måske lidt for optimistisk, og heldigvis ser denne del af planen da også ud til at blive forpurret.

Så er der højden på de bygninger, der skal opføres, dels i den resterende del af parken til Christianshus, dels på den gamle parkeringsplads. Her bliver der fri udsigt til rigtig mange af mine naboer, og selv kommer jeg til at lide under de lange skygger, som aftensolen vil kaste, når den rammer de mange bygninger.

Her kunne man måske forestille sig, at man droppede bygningerne i den flotte, og formentlig bevaringsværdige park ved Christianhus, og så flyttede tilbygningen til skolen om på vestsiden af Christianshus. Derudover behøver man måske ikke ligefrem at placere de høje bygninger med beboelse så tæt på vort område, at vi bliver generet af disse.

Det er mit håb, at vor lille protest bliver taget til efterretning. Ingen af os havde forestillet os, at parkeringspladsen skulle ligge unyttet hen i al evighed, men det ville nu være rart, hvis vi også fremover kunne have både lidt privatliv og solskin i vore haver.

Publiceret 14 January 2019 17:00