Niels Lundshøj, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Hørsholm. Foto: Lars Dalby

Niels Lundshøj, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Hørsholm. Foto: Lars Dalby

DEBAT: Sjælsmark er ikke et miljø for børn - og vi kan og skal være bedre

Af Niels Lundshøj (S), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og formand for Børne- og skoleudvalget:

I sit svar på mit læserbrev "En skamplet i Hørsholm" forklarer Glen Madsen, at forholdene på Sjælsmark er rimelige. Madsen har personligt talt med en regionsleder og en sekretariatschef, og det betrygger Madsen i, at Sjælsmark sagtens kan huse børn.

Åbenlyst har Glen Madsen ikke læst Folketingets Ombudsmands grundige rapport om børnene på Sjælsmark, men det skal han nu ikke være ked af, for det har Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg heller ikke, hvilket jeg måtte pointere i torsdagens udgave af Debatten på DR2.

Ombudsmanden konkluderer rigtignok, at børnenes mistrivsel mestendels skyldes deres generelle situation, men i rapporten konkluderer Ombudsmanden også, at: "Efter min vurdering – der bygger på almenmenneskelige og humanitære hensyn – vil det derfor være hensigtsmæssigt, at myndighederne ser nærmere på bl.a. disse forhold".

Kernen i problemstillingen er den, at børn, der allerede er underlagt et massivt psykisk pres, ikke bør bo på et center, hvor de lever med en række af desperate og fortvivlede mennesker. Et miljø, der, så at sige, ikke er for børn.

Når man ikke har lovligt ophold i Danmark, så bor man på et udrejsecenter og kan ikke forvente et luksusophold. Men det afholder ikke os som samfund fra at behandle børnene med en særlig nænsomhed, mens de venter på udrejse.

I et vist omfang er det nok korrekt, at nogle af børnene bliver holdt som gidsler af deres forældre, men det betyder da ikke, at vi skal begå den samme fejl – vi må og skal være bedre. Børnene er ansvarsløse og har ikke mulighed for at forme deres egen skæbne.

Glen Madsen skriver yderligere i vrede vendinger, at Socialdemokratiet har foreslået at tvangsfjerne børnene. Det er ikke korrekt. Mattias Tesfaye har forklaret, at kommunen har denne mulighed i yderste konsekvens. Der er ikke tale om en opfordring, men udelukkende en forklaring af teknikken i serviceloven.

I modsætning hertil har DFs Morten Messerschmidt – også i Debatten på DR2 i tirsdags – udtalt, at kommunen må tvangsfjerne eller bortadoptere børnene, når de misrøgtes af deres forældre. Hermed lægger Messerschmidt og DF hele ansvaret over på forældrene og friholder fuldstændig vores samfundsrolle i mistrivslen.

Måske Glen Madsen skulle gøre op med sig selv, hvem han egentlig er enig med.

Publiceret 15 January 2019 07:00