Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm.

Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm.

DEBAT: Vi bekæmper ikke sygefraværet ved at ansætte flere på fuld tid

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm Kommune:

Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse Fritz Reuther (V) har et indlæg om sygefraværet i ældresektoren i Ugebladet 9. januar. Heri henviser han til, at det i det igangværende arbejde med kommunens nye ældrepolitik ”Hørsholm hele livet” bl.a. er fremgået, at en relativ stor andel af de ansatte på ældreområdet i kommunen er deltidsansatte.

Han skriver desuden, at en del af de deltidsansatte i kommunen arbejder som vikarer i andre kommuner og konkluderer, at de to ting meget vel kan være en medvirkende årsag til et højt sygefravær i ældresektoren.

Jeg har svært ved at se, hvorfor sygefraværet blandt de ansatte i ældresektoren skulle stige, fordi vi har mange deltidsansatte. Deltidsansatte er ikke mere syge end fuldtidsansatte.

Sygefraværet i ældresektoren er relativt højt i forhold til andre sektorer, og vi skal selvfølgelig fortsat have fokus på at nedbringe sygefraværet, men vi bekæmper ikke sygefraværet ved at ansætte flere medarbejdere på fuld tid.

Mange medarbejdere på sundheds- og ældreområdet ønsker at arbejde på deltid for at få familielivet til at hænge sammen, og i Hørsholm Kommune imødekommer vi det ønske som et led i at være en attraktiv arbejdsplads.

Jeg er enig med Fritz Reuther i, at der kunne opnås en større kontinuitet i plejen, hvis vi kunne få flere fuldtidsansatte i ældresektoren. Dette har vi da også aktivt arbejdet med i Hørsholm Kommune, hvor vi i forbindelse med udmøntningen af finanslovspuljen til opnormering i ældresektoren undersøgte, om der blandt de deltidsansatte på plejecentrene var interesse for at gå op i tid. Syv medarbejdere svarede positivt herpå og blev sat op i tid.

Fritz Reuther konkluderer også, at behovet for vikarer er (for) stort, fordi vi i kommunen ansætter så få fuldtidsansatte. Dette mener jeg ikke, at man kan udlede. Vi ansætter medarbejdere svarende til det antal timer, vi har brug for, og vikarer anvendes alene ved sygdom eller andet fravær blandt de fastansatte.

I Hørsholm Kommune arbejder vi løbende på, at andelen af vikarer skal nedbringes, for jeg er enig i, at kvaliteten af arbejdet hos borgerne er højere, når det udføres af medarbejdere, der kender borgerne godt.

Det er i øvrigt på et meget tvivlsomt grundlag, at der i medierne er tegnet et billede af et uforklarligt højt sygefravær i det offentlige. Og der har vist sig at være flere forklaringer på forskellene i sygefraværet, bl.a. at der er flere kvinder ansat i den offentlige sektor, ligesom der er forskel i uddannelsesniveau og alder samt forskellige arbejdsopgaver.

Det skal dog ikke være nogen sovepude, og vi vil i Hørsholm Kommune fortsætte den meget målrettede indsats for at nedbringe sygefraværet.

Publiceret 15 January 2019 16:00