Glen Madsen (DF), byrådsmedlem i Hørsholm

Glen Madsen (DF), byrådsmedlem i Hørsholm

DEBAT: Et selvforskyldt økonomisk morads

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og folketingskandidat i Nordsjælland:

I august måned - før budgetprocessen og vedtagelsen af budgettet for 2019 - blev kommunalbestyrelsen af forvaltningen alarmeret om, at kommunen styrede hen imod et merforbrug i 2018 på 20 mio. kr. Samtidig blev kommunalbestyrelsen anbefalet at afsætte 28 mio. kr. ekstra i 2019 til det specialiserede voksenområde og den kommunale medfinansiering (de to poster i budgettet, der fik budgettet til at skride).

Her to uger inde i det nye år står kommunen i en så alvorlig økonomisk situation, at Økonomiudvalget har set sig nødsaget til at stemme for en akut genopretningsplan for at undgå, at Hørsholm kommune kommer under administration.

Så galt er det fat!

Det er en alvorlig situation, og selvom det ikke er rart at høre, så er meget af det selvforskyldt. Kommunes pengekasse er nemlig vingeskudt af to primære årsager. En aggressiv opkøbspolitik samt manglende reel rettidig omhu i budgettet.

Kommunalbestyrelsen blev, som sagt, allerede to måneder inden budgetvedtagelsen advaret om et merforbrug i 2018 på 20 mio. kr. og resultatet ser ud til at lande 3 mio. kr. lavere: på 17 mio. kr. At de penge mangler i pengekassen kan jo ikke komme som nogen overraskelse.

Desværre stopper den dårlige situation ikke ved de 17 millioner kroner fra sidste år. Det har nemlig vist sig, at det vedtagne budget for 2019-2022 heller ikke holder vand. Der forventes således allerede nu et merforbrug i 2019 på 23 mio. kr.

Jeg mangler ord for, at man så kort tid inde i et budgetår, kan stå med så stor en potentiel budgetoverskridelse.

Men heller ikke her stopper ulyksalighederne…

Med til det fulde overblik hører nemlig, at budgetforligspartierne: Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Radikale i 2019 helt bevidst valgte at budgettere udgifterne på de to udfordrede områder lavere, end hvad forvaltningen i august lagde op til. I overslagsårene 2020-2022 er den velkendte merudgift end ikke budgetteret

Det er alt andet end rettidig omhu.

Genopretningsplanen er et direkte resultat af, at advarselslamperne bevidst blev overset, og her i august starter vi så forfra med at skulle finde et tocifret millionbeløb formentlig igen på børne, skole- og ældreområdet.

Kommunen ligger, som konstitueringspartierne har redt.

Publiceret 19 January 2019 06:00