Det skal igen være muligt at få tilskud til at passe egne børn, mener Maj Allin Thorup (K).

Det skal igen være muligt at få tilskud til at passe egne børn, mener Maj Allin Thorup (K).

DEBAT: Konservative ønsker at genindføre tilskud til pasning af eget barn

Af Maj Allin Thorup (K), Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Det bør ligge lige til højrebenet, at vi genindfører tilskudsordningen til hjemmepasning af børn under tre år. På den måde sikrer vi familierne fleksibilitet og vi bidrager til at frigøre institutionspladser, som vi har hårdt brug for.

Som prognoserne ser ud nu, vil vi indenfor de nærmeste år mangle op imod 150 institutionspladser. Det handler vi selvfølgelig på i form at midlertidige løsninger som pavilloner, skovgrupper og lignende, ligesom vi ved, at der på sigt må bygge en ny institution.

Det er dejligt med mange børnefamilier, men vi er udfordret på kapaciteten. Samtidig har vi familier, som af forskellige årsager ønsker en hjemmepasningsordning. Det kan de bare ikke få, for ordningen blev afskaffet i 2017.

Men hvorfor? Er det rimeligt, at kommunen yder tilskud til institutioner og privat pasning, men ikke til hjemmepasning? For kommunen er økonomien den samme. Faktisk kunne der være lidt at spare, da tilskuddet til hjemmepasning ofte er lavere end det driftstilskud kommunen afholder for en institutionsplads eller en privat pasningsordning.

Nogle familier har af forskellige årsager brug for en mere rolig start, og det bør vi tage højde for i vores pasningstilbud.

Måske har familien døjet med sygdom eller har børn med særlige behov. Eller måske ønsker man bare muligheden for at passe sit eget barn hjemme, mens barnet er helt lille. Årsagerne er mange, men det er vigtigt, at vi giver den enkelte familie muligheden for at vælge den løsning, som for dem skaber mening og balance i hverdagen.

Jeg har den seneste tid fået flere henvendelser fra familier, som af forskellige årsager efterspørger en tilskudsordning til hjemmepasning. Det handler ikke om, at familierne ønsker betaling for at passe deres egne børn. Det handler derimod om, at vi lader pengene følge barnet, og gør det økonomisk muligt for nogle få familier at forlænge tiden hjemme med deres helt små børn.

Publiceret 24 January 2019 06:00