Daginstitutionen Ulvemosehuset er blevet et symbol for Rungsted-borgeres kamp for at bevare deres lokalområde.

Daginstitutionen Ulvemosehuset er blevet et symbol for Rungsted-borgeres kamp for at bevare deres lokalområde. Arkivfoto: Fred Jacobsen

DEBAT: Rungsteds fremtid - nu hviler øjnene på borgmester og kommunalbestyrelse

Foreninger og bestyrelser i Rungsted fremlægger her ti punkter, der er vigtige for udvikling af Rungsteds stationsområde

Af Ejerforeningen Rungsted Park Ulvemosen 2-18, Ejerforeningen Rungsted Golf Park (Piet Heins vej), Vejlauget Ulvemosevej, Ejerforeningen Rungstedvej 74 og Vestre Stationsvej 1, Ulvemosehuset v/forældrebestyrelsen, Rungsted Skole v/skolebestyrelsen, Rungsted Golf Klub v/bestyrelsen, Rungsted Handels- og Erhvervsforening:

På et borgermøde onsdag den 30. januar 2019 vil kommunen med sine rådgivere give et bud på den fremtidige udvikling af Rungsted Kyst stationsområde.

Resultatet burde være forudsigeligt, for kommunen har fået meget klart svar fra de aktører og interessenter, hvis holdninger kommunen netop har ønsket at lægge til grund for udviklingen.

Da kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 bremsede de stærkt kritiserede planer om et kæmpe byggeprojekt på de ejendomme, som huser Ulvemosehuset og Fritidshuset, lovede man således at udarbejde en helhedsplan for stationsområdet, hvor borgere, aktører i området og øvrige interessenter involveres for at sikre en plan med en bred opbakning og ejerskab”.

Siden denne beslutning er der gennemført en omfattende dialogproces med workshops og et stort antal møder mellem kommunen og de af kommunen udvalgte interessenter i området.

Den lange proces har afsløret en usædvanligt klar, stærk og helt entydig holdning til områdets udvikling fra de interessenter, kommunen har inddraget i processen.

Og for at sikre imod enhver misforståelse sammenfattede alle vi lokale interessenter, som underskriver dette indlæg, vores enstemmige indstilling overfor kommunalbestyrelsen i et skriftligt bidrag til visionen for det efterfølgende udviklingsarbejde.

Vores synspunkter udspringer af den erkendelse, at historiske miljøer opstår over meget lange tidsrum men kan ødelægges på et øjeblik. De kulturhistoriske værdier, der præger Rungsted Kyst stationsområde er ikke kun væsentlige for de lokale interessenter men for alle kommunens borgere og omverdenens opfattelse af kommunens særlige kvaliteter. Derfor bør udviklingen af området ske på baggrund af en både visionær og bevarende helhedsplan.

I vores enstemmige indstilling til kommunen fremhævede vi konkret:

  at visionen for området skal danne ramme for et fortsat markant grønt rekreativt byrum;

  at bebyggelsesprocenten og bygningshøjden i området bør forblive lav, og arkitekturen bør afspejle områdets eksisterende karakter;

  at lavt boligbyggeri, specialforretninger samt fritids- eller kulturelt orienterede tilbud og aktiviteter vil være den naturlige forlængelse af områdets eksisterende kvaliteter;

  at der kun er få historiske bygninger tilbage i det gamle Rungsted, og at det derfor er altafgørende ikke at slette de historiske spor, men derimod fastholde og tilføre yderligere liv til de historiske bygninger;

  at Ulvemosehuset som den afsluttende smukke villa i en sammenhængende række af villaprægede bygninger på Ulvemosevej skal bevares;

  at Fritidshuset kalder på en ændret anvendelse, som formentlig forudsætter en ombygning, men at den gamle facade imod stationspladsen er væsentlig for hele pladsens klassiske karakter, og at det samlede bygningsvolumen på matriklen ikke bør forøges;

  at området øst for stationen ikke bør overudnyttes, men bør bevare en moderat udnyttelsesgrad i respekt for områdets åbne og grønne karakter;

  at trafikregulering og parkeringsforhold må tilrettelægges under hensyn til sikkerheden for de mange børn i området;

  at parkeringspladser ikke bør etableres som industrielt prægede anlæg med etager over jorden; samt

  at stationsbygningerne og de tilhørende anlæg med drejeskive, remise etc. bør bevares og revitaliseres.

Det er ikke første gang i historien, at Rungsteds fremtid har været til diskussion.

Helt tilbage i 1961 fremsatte bl.a. Piet Hein, Niels Bohr, Poul Reumert og en række andre kulturpersonligheder under overskriften ”Red Rungsted” en appel til ”alle beboere i Hørsholm-Rungsted Kommune og alle andre danske” for at samles om opgaven med at redde et unikt og historisk værdifuldt landskabeligt område.

Også i dag vil det være en katastrofe, hvis det gamle Rungsteds karakter ofres til fordel for kommunale ”developer-ambitioner” eller en fristelse til at sælge ud af arvesølvet for at sætte et midlertidigt plaster på en belastet kommunal driftsøkonomi.

Derimod bør en snarlig afslutning af de mest vidtløftige udviklingsidéer nu kunne begrænse de betydelige løbende udgifter, som kommunen i de sidste år har anvendt på advokater, ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, byudviklingsrådgivere og egne medarbejderes arbejde med lokalområdet.

Vi vil have blikket stift rettet på det kommende borgermøde og på detaljerne i den videre proces for dette vigtige område i kommunen - i tillid til, at kommunens politiske ledelse vil følge den klare stemme fra de interessenter, hvis holdninger man har tilkendegivet at ville respektere, så vi nu i fællesskab finder det rigtige svar på Rungsteds fremtid.

Publiceret 27 January 2019 11:30