Byggeriet set fra Usserød Kongevej mod Hørsholm Midtpunkt og krydset ved Hørsholm Allé.

Byggeriet set fra Usserød Kongevej mod Hørsholm Midtpunkt og krydset ved Hørsholm Allé.

DEBAT: Bymidteprojektet har flere svagheder

Af Otto Käszner. Svenstrupvej 3 B, og Gunnar Wallevik, Fredensvej 15, Hørsholm:

I seneste udgave af Ugebladet advarer Gert Edstrand kraftigt mod det fremlagte projekt til bebyggelse af hjørnegrunden Usserød Kongevej og Hørsholm Allé.

Undertegnede finder, at der er vægtige grunde til denne advarsel. En fortætning omkring bymidten kan være ønskelig. I det fremlagte forslag optræder det desværre i en meget bastant version.

Omkring hjørnet rejser byggeriet sig til seks nærmere syv etager. I Kommuneplanen er stipuleret en højdegrænse på tre etager plus udnyttet tagetage for det pågældende område. En vis forhøjelse vil sikkert kunne indgå i et nyt projekt, eksempelvis en etage (dvs 25%) men ikke næsten en fordobling.

Der må jo være en grund til, at Kommunalbestyrelsen i sin tid er gået ind for de stipulerede 3½ etager.

Men der er en anden svaghed ved projektet. Nemlig fraværet af en helhed i bebyggelsen af området. Det synes mere end nærliggende at udarbejde en helhedsplan, der også omfatter et nyt byggeri på politigrunden, og hvori den mellemliggende parkeringsplads indgår som byrum. En helhedsplan der endvidere belyser, hvordan de foreslåede nye bygninger passer sammen med, påvirker Hørsholm Midtpunkt og de nordfor liggende rækkehuse.

Det foreliggende projekt vil ikke kunne skabe ”et sindssygt spændende, fedt byrum” som det hedder i tidens retorik. Investorer er godt nok sat i verden for at skabe en størst mulig fortjeneste, helst hurtigt. Det er deres perspektiv.

Vore folkevalgte er sat i verden for at befordre en udvikling af bymidten - også arkitektonisk og byplanmæssigt, som fremtiden kan være tjent med at se på. Investorernes talsmand udtaler, at projektet ikke kan formindskes i omfang, hvis økonomien skal hænge sammen.

Det synes at være skæbnen for mange investorprojekter. Det kan være udtryk for en pression på kommunalbestyrelsen, eller at man har købt grundene for dyrt, eller begge dele.

Vi foreslår, at kommunen selv er udfarende i denne sag. At kommunalbestyrelsen lader forvaltningens udmærkede arkitekter og planlæggere udarbejde volumenstudier og bebyggelsesmønstre, som investorerne kan forholde sig til.

Og vi foreslår, at kommunen nøje overvejer situationen. Hvilke eventuelt belastende konsekvenser en så forøget udnyttelse vil få for byens nuværende butikker, hvad angår behov for yderligere udgifter til institutioner og for anlæg til at klare en forøget trafik.

Publiceret 19 February 2019 07:00