En praktiserende læge driver stik herimod en liberal virksomhed. Lægen får sin indtægt via den offentlige kasse efter aftalebestemte tariffer, skriver Jørn Hansen.

En praktiserende læge driver stik herimod en liberal virksomhed. Lægen får sin indtægt via den offentlige kasse efter aftalebestemte tariffer, skriver Jørn Hansen. Foto: Adobe Stock

DEBAT: Tanken om et sundhedshus er udmærket, men...

Af Jørn Hansen, Ahornvej 51, Hørsholm:

Af Hørsholm Kommunes udkast til ældrepolitik 2019-2025 fremgår idéen om etableting af et sundhedshus i kommunen, bl.a. i tæt samarbejde med de praktiserende læger.

Dette ligger i tråd med Venstres landspolitiske forslag. Man bør reflektere over, hvilke organisationer, man her forestiller sig, skal samarbejde.

En kommune er essentielt et forvaltningssystem, som i relation til ældre tilsikrer, at disse får den kommunale pleje og omsorg, de har lovbestemte krav på. Man bliver visiteret til ydelserne efter behov - og i Hørsholm Kommune ofte lidt til.

Den udførende del af dette system er hjemme-sygepleje, akuthjælp, kaldeknap, genoptræning m.v. alt efter bevilling. Min erfaring er, at i Hørsholm fungerer dette system pålideligt, hurtigt, sikkert og oven i købet venligt dag og nat. Serviceydelsernes omfang bestemmes i de lands- og lokalpolitiske systemer.

En praktiserende læge driver stik herimod en liberal virksomhed. Lægen får sin indtægt via den offentlige kasse efter aftalebestemte tariffer. Den private virksomhed, fungerer i øvrigt på markedsvilkår, og det drejer sig derfor for lægen om at maksimere sin økonomiske gevinst af virksomheden.

Vilkårene derfor er for tiden ganske gode. Der er mangel på praktiserende læger, og nogle lægeklinikker har stoppet for ny patienttilgang. Der er ikke konkurrence af væsentlig betydning i det monopolitiske scenarie, hvilket lægen udnytter. Serviceydelsernes omfang bestemmes af lægen selv.

Det kan mærkes. Min erfaring er, at lægeklinikken er blevet vanskeligere at få fat i. Midt i den annoncerede telefontid mødes man af den automatiske telefonsvarer, der meddeler, at "vi er optaget af andet arbejde, men du kan benytte vor hjemmeside". Man går i gang med det, og venter i flere dage på svar på sin henvendelse. Man rykker på hjemmesiden og får svaret, at "der er fem dages ventetid for svar". Det er ikke til megen nytte for en patient, der har brug for lægehjælp, selv om behovet ikke er akut.

Tanken om et sundhedshus er udmærket, men det er vanskeligt at se, hvordan der kan tilvejebringes et effektivt samarbejde imellem to systemer, der har så forskellige betingelser for deres virke.

Publiceret 18 March 2019 17:00