Formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit (K) slår fast, at nok kan et byggeri ved Bakkehusene løse et støjproblem, men der er kun sagt ja til en startredegørelse for projektet.

Formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit (K) slår fast, at nok kan et byggeri ved Bakkehusene løse et støjproblem, men der er kun sagt ja til en startredegørelse for projektet. Pressefoto

DEBAT: Vi har INGEN beslutning truffet om nyt byggeri

Nok kan et byggeri ved Bakkehusene være interessant i forhold til at løse støjproblem, men vi har alene sagt ja til startredegørelse, skriver udvalgsformand Jan Klit (K)

Af Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget:

Jeg har med stor interesse læst de spændende indlæg med mange gode betragtninger fra Bakkehusene vedrørende mulig byudvikling, ligesom jeg løbende har været i dialog med flere meget engagerede borgere i området.

Der har været tale om gode og konstruktive snakke, hvor mange aspekter er blevet vendt.

Lad mig i den forbindelse slå følgende fast. Vi har i Miljø- og planlægningsudvalget på INGEN måde truffet nogen som helst beslutning om noget byggeri, men alene sagt ja til en startredegørelse.

Denne startredegørelse skal kortlægge muligheden for om det overhovedet er muligt at bygge på dette område sammenholdt med en bolig og behovsredegørelse.

Jeg kan således sagtens forstå nogle af jeres bekymringer og udfordringer i forhold til det foreslåede byggeri. Dette værende sig blandt andet i forhold til volumen, boligform og trafikafvikling.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg også synes, det kunne være spændende med en eller anden form for byggeri i dette område, idet det samtidig kunne løse det støjproblem, der har været på agendaen i de 30 år, jeg har boet i kommunen.

Såfremt startredegørelsen bekræfter, at det er muligt at bygge i dette område skal et eventuelt byggeri selvfølgelig nøje afstemmes og balanceres med, hvad der giver mest mening.

Her vil den fortsatte og løbende dialog med Bakkehusene selvfølgelig indgå som en væsentlig forudsætning for hele processen.

Jeg kan endvidere tilføje, at dette mulige projekt p.t. efter min opfattelse er lavt politisk prioriteret ikke mindst set i lyset af vores mange andre projekter, der kører lige nu i vores kommune.

Publiceret 05 April 2019 15:15