"Det kan da ikke være rigtigt, at borgerne skal leve med, at man år efter år fra kommunens side fraråder badning, uden at der fremlægges en plan for at løse problemerne", mener Venstres Anne Ehrenreich og Friotz Reuther Arkivfoto

DEBAT: Det giver god mening at kræve rent badevand

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), medlemmer af Miljø- og Planudvalget:

Formanden for Miljø- og planlægningsudvalget, Jan Klit (K), mener ikke, at det er realistisk med rent badevand inden sommer. Fra Venstres side synes vi, at det giver god mening at kræve rent badevand inden badesæsonen.

Det kan da ikke være rigtigt, at borgerne skal leve med, at man år efter år fra kommunens side fraråder badning, uden at der fremlægges en plan for at løse problemerne.

Vi har nu spurgt kommunen, hvad der kan forventes at ske, hvilket har givet lidt flere oplysninger. Oplysningerne tyder på, at de mange overløb er en del af problemet, og at kommunen arbejder på at begrænse dem ved at fjerne regnvand fra forskellige veje i kommunen. Kommunen kigger også på at løse udfordringer med dæksler, som springer af i nærheden af Golfklubben, og som medfører, at vandet kan løbe til Ulvemoserenden.

Endelig bør kommunen sikre sig, at grundejere i baglandet med tilstødende huse til bl.a. Flakvadrende, Ulvemoserende mv. har kloakker, som overholder lovgivningens krav. Ingen ønsker jo selv uforvarende at være årsag til forureningen. Vi ser frem til drøftelsen i Miljø- og Planudvalget i maj, hvor vi håber, at vi finder en snarlig løsning til glæde for alle, som gerne vil bade i Rungsted.

Publiceret 23 April 2019 11:45