Jan Klit (K), byrådsmedlem og formand for Miljø- og planlægningsudvalget i Hørsholm.

Jan Klit (K), byrådsmedlem og formand for Miljø- og planlægningsudvalget i Hørsholm. Pressefoto

DEBAT:

Vi famler ikke i blinde, og udvikling af vores by er meget vigtig

Ingen beslutning er bedre end det grundlag den træffes på, hvorfor det efter min opfattelse er særdeles vigtigt, at beslutningen træffes på et så oplyst og fuldstændigt grundlag som overhovedet muligt, skriver udvalgsformand Jan Klit i et svar til Jacob Schulze

Af Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget:

Først og fremmest tak for et spændende indlæg, Jacob Schultze, som på mange måder rammer vores aktuelle udfordringer og spændende muligheder, vi står i.

For det første vil jeg korrigere; vi famler på ingen måde i blinde, når det handler om udvikling, men det er da fuldstændig korrekt, at vi forsøger at træffe disse overordnede meget vigtige beslutninger på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt.

Ingen beslutning er bedre end det grundlag den træffes på, hvorfor det efter min opfattelse er særdeles vigtigt, at beslutningen træffes på et så oplyst og fuldstændigt grundlag som overhovedet muligt.

Når det så er sagt medgiver jeg dog, at det set udefra mange gange sagtens kan se ud, som om vi famler. Når vi helt konkret nu afventer en detailhandelsundersøgelse, så er det jo netop for at se det samlede billede af diverse undersøgelser og rapporter.

Peger disse alle i en entydig retning eller er der særlige opmærksomhedspunkter. Det er ej nogen hemmelighed, at jeg meget gerne ser snarlig yderligere udvikling af vores by. Dette skal dog blot ske under behørig og klog hensyntagen til det eksisterende erhvervsliv/handelsliv og borgerne i øvrigt.

Om den udvikling, der i et historisk perspektiv er sket på den anden side af bygrænsen, er sket på baggrund af ubeslutsomhed kan jeg desværre ikke med sikkerhed be- eller afkræfte.

Jeg kan dog sagtens bekræfte, at jeg også kan være en lille smule bekymret for, at udviklingen kører forbi Hørsholm, såfremt vi ikke tænker strategisk og langsigtet.

Min klare melding er derfor, at selvfølgelig skal vi fortsat udvikle Hørsholm - bare vi gør det på en klog og velovervejet måde.

Dette netop set i lyset af, at Fredensborg Kommune også har gang i en udvikling som sagtens fremadrettet kan få stor indflydelse på vores egen udvikling af byen.

Jeg vil gerne være med til at sikre bæredygtighed og en visionær fremtid for Hørsholm.

Publiceret 21 May 2019 16:00