Svanefamilien i Stampedammen har stadig fire unger, men en af deres søskende er blevet aflivet efter en tur gennem slusen.

Svanefamilien i Stampedammen har stadig fire unger, men en af deres søskende er blevet aflivet efter en tur gennem slusen. Foto: Morten Timm

DEBAT:

Vi bakker om op Dyrenes Beskyttelses initiativ - alle bliver påvirket, når ællinger er i nød

Som kommune blander vi os jo ellers normalt ikke i de vilde dyrs liv, men vi har overvejet mange løsninger, men alle er stødt på grund, enten fordi vi ikke har haft tiltro til den ønskede virkning, eller fordi de har været økonomisk urealistiske, skriver borgmester Morten Slotved

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm Kommune:

Kære Torben H. Rohde og de mange andre som har henvendt sig direkte til mig eller kommunens administration vedrørende svaneungernes vilkår i Stampedammen.

Jeg er selv nabo til søen og glædes dagligt over søen og dets liv. Problemstillingen med svaneungerne, som går til i udløbet af Stampedammen, er desværre, som du nævner, ikke ny. Jeg ved, at borgere, interesseorganisationer og kommunens tekniske og administrative personale alle har været inde i sagen. Som kommune blander vi os jo ellers normalt ikke i de vilde dyrs liv, men alle bliver påvirket, når små ællinger er i nød.

Vi har overvejet mange løsninger, men alle er stødt på grund, enten fordi vi ikke har haft tiltro til den ønskede virkning, eller fordi de har været økonomisk urealistiske. Vi ønsker på ingen måde, at løsningerne udgør en risiko for oversvømmelse af de lavtliggende boliger på Poppelvej, og her tænker jeg fx på gitre og net. Dertil kommer en række udfordringer omkring arbejdsmiljø og økonomi.

Nu har interesseorganisationen Dyrenes Beskyttelse taget initiativ til, for egen regning, at opsætte en flydespærring. Denne løsning har kommunen også tidligere overvejet, men fravalgt, da vi vurderer, at pengene kan gavne natur og miljø langt bedre ved andre indsatser, f.eks. via de gydebanker til ørreder vi indenfor det sidste år har etableret i Usserød Å.

Ikke desto mindre bakker vi som kommune selvfølgelig op om Dyrenes Beskyttelses initiativ, og personligt håber jeg også, at det virker.

På den lange bane, vil problemet blive løst, når vi forhåbentligt en dag fører Usserød Å helt/delvist udenom den spærring for ørreder som Stampedam er. Indtil da er vores klare anbefaling, at man undlader at fodre søens fugle, og især ved udløbet, da det er meget tydeligt, at de søger hen mod stedet på grund af fodring.

Publiceret 25 May 2019 08:00