Fritz Reuther (V) mener ikke, Venstre begår forligsbrud ved at stemme blank til Hørsholms genopretningsplan, fordi der er tale om bristede forudsætninger.

Fritz Reuther (V) mener ikke, Venstre begår forligsbrud ved at stemme blank til Hørsholms genopretningsplan, fordi der er tale om bristede forudsætninger. Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT:

Ikke forligsbrud - bristede forudsætninger

Af Fritz Reuther (V), medlem af kommunalbestyrelsen:

I august 2018 indgik Venstre et budgetforlig for 2019 med de øvrige forligspartier bl.a. De konservative efter mange timers natarbejde, hvor man fordelte de forventede kommunale indtægter og udgifter efter bedste evne.

Få dage senere meddelte borgmesteren, at der desværre var dukket nogle regninger op på omkring 23 millioner kr., som man ikke havde kendt, da man forhandlede forliget på plads. For at få regnskabet til at gå op, bad borgmesteren administrationen om at starte den gammelkendte grønthøster og trække en procentdel fra samtlige poster, så regnestykket kunne balancere.

Venstre var ikke og har aldrig været tilhænger af grønthøsteren og meddelte ved flere lejligheder, at forudsætningerne for forliget var bristet. Og da man blev præsenteret for den såkaldte ”genopretningsplan”, stemte man blankt, hvilket i henhold til Styrelseslovens § 50 b betyder, at man ikke er begejstret for forslaget, men er parat til at dele ansvaret med de, som stemte for.

Jeg er noget overrasket over den iver, som redaktøren af Ugebladet har lagt for dagen, for at hævde at Venstre har begået ”forligsbrud”, når der ikke har været et gyldigt forlig og hvis redaktøren stadig er i tvivl, kan han jo spørge sine juridiske professorer, om de ville føle sig bundet af en aftale om køb af en brugt vogn, som ved leveringen ikke kunne køre, fordi der manglede tre hjul.

Svar fra redaktøren:

Kære Fritz Reuther, jeg er ret forbløffet over, at du kan være overrasket over redaktørens iver for at fortælle læserne , hvad der er op og ned i et politisk aftalespil. Og hvis du læser den artikel, du henviser til, grundigt igen, vil det gå op for dig, at Venstres blanke stemmer på kommunalbestyrelsesmødet 25. februar - og igen mandag 27. maj - til en aftale, partiets forhandlere selv erkender at have sagt ja til, ikke er omtalt som forligsbrud. Sagen handler om Venstres stemmeafgivning i Sport-, fritid- og kulturudvalget, hvor der blev stemt nej til kulturdagen. Journalistik er at fortælle hændelser, der afviger fra en normaltilstand - alt andet er reklame, var der en gang en klog mand der sagde. Det er, hvad Ugebladet efter bedste evne forsøger at gøre.

Mange hilsner

Fred Jacobsen, redaktør

Publiceret 29 May 2019 14:00