Preben Carøe kritiserer, at Kristin Arendt har været medlem af en politisk gruppe, hvori Bakkehus-projektet indgår samtidig med at hun er ansat hos projektmageren.

Preben Carøe kritiserer, at Kristin Arendt har været medlem af en politisk gruppe, hvori Bakkehus-projektet indgår samtidig med at hun er ansat hos projektmageren. Borgmester Morten Sloved afviser, at Arendt er inhabil.

DEBAT:

Når et kommunalbestyrelsesmedlem er på orlov, er vedkommende ikke del af kommunalbestyrelsens politiske liv

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm:

Kære Preben Carøe, Kommunalbestyrelsen har tidligere ad to omgange godkendt, at Kristin Arendt var forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af arbejdspres. I stedet er Bent Fabricius indtrådt i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder. Nu har Kristin Arendt så meddelt, at hun fortsat er forhindret på grund af arbejdspres, og at hun af den grund ønsker at blive fritaget for alle kommunale hverv og herunder at udtræde af Kommunalbestyrelsen gældende for resten af indeværende valgperiode.

Arbejdspres antages at være en rimelig grund til at ønske sig fritaget for sine kommunale hverv, og derfor har Kommunalbestyrelsen netop godkendt, at Kristin Arendt fritages for alle kommunale hverv for resten af indeværende valgperiode.

Realiteten er, at Kristin Arendt ikke har været en del af det poliske liv i Hørsholm Kommune siden orloven begyndte i november 2018. Der hersker derfor heller ingen tvivl om Kristin Arendt og hendes habilitet. Kristin har nemlig ikke på noget tidspunkt, siden orlovens start, deltaget i møder, hvor hun har skulle repræsentere Hørsholm Kommune eller tage beslutninger på kommunens vegne. De opgaver har stedfortrædere suverænt taget sig af, eller der har været afbud til møder, hvor der ikke har været udpeget en stedfortræder. Det gælder alle møder.

Du nævner den politiske gruppe vedrørende koordination af ”Cirkelhusgrunden”, hvori Kristin Arendt var født medlem i sin egenskab af formand for Miljø- og planlægningsudvalget. I og med, at Kristin har været på orlov, er det naturligvis den fungerende formand, Jan Klit, der har deltaget i det ene møde, der har været.

Hørsholm Kommune håndterer jævnligt kommunalbestyrelsens medlemmers orlov eller evt. inhabilitet, og det gøres efter fastlagte procedurer og regler.

Publiceret 29 May 2019 06:00