Få nu styr på fakta, Preben Carøe, lyder opfordringen fra Bent Fabricius i sagen om Kristin Arendts påståede inhabilitet.

Få nu styr på fakta, Preben Carøe, lyder opfordringen fra Bent Fabricius i sagen om Kristin Arendts påståede inhabilitet. Arkivfoto

DEBAT: Preben Carøe, hvor er den rygende pistol?

Af Bent Fabricius (K), Møllevej 7A, Hørsholm, medlem af kommunalbestyrelsen:

Med overskriften ”Borgmesteren er på dybt vand med Kristin ArendtS inhabilitet og dobbeltroller” bringer Ugebladet på sin hjemmeside et debatindlæg af Preben Carøe. Med sit debatindlæg forsøger han at belyse, hvorledes Kristin Arendt via sit tidligere virke som en del af kommunalbestyrelsen, den konservative gruppe, og vel især sin rolle som formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) forsøger at påvirke kommunens arbejde til fordel for sin nuværende arbejdsplads Athena, som er dybt involveret i projektet på Cirkelhusgrunden samt projekterne ved bl.a. Bakkehusene.

Hvis det forholdt sig således, er det naturligvis kritisabelt.

Preben Carøe afslutter sit debatindlæg med at efterlyse højrefløjens ståsted i denne sag. Jeg må vist være en del af denne højrefløj.

Mit syn er kort og godt, at der ikke er hold i dine konklusioner, Preben Carøe. Du har ikke styr på fakta i sagen. Du nævner to faktuelt konkrete forhold, som sammen skulle dokumentere din påstand om inhabilitet og dobbeltroller, og du mener, det er en sag for Ankestyrelsen.

Men der er jo ikke fugls føde i din fremlægning, og ærlig talt føler jeg mig indigneret som medlem af kommunalbestyrelsen at skulle stå model til disse påstande.

Ja. Kristin Arendt har på sit firmas vegne skrevet til vejmyndighederne om en støjvold ved Bakkehusene, men du fremlægger intet steds dokumentation for at Kristin Arendt skulle have været i kontakt med kommunens administration eller MPU, endsige de politiske partier om Athenas projekter i Hørsholm Kommune. Det er vel først i så tilfælde, at du måske kan rejse kritik.

Det andet, du fremdrager, er Kristins Arendts rolle som Hørsholm Kommunes repræsentant i koordinationen af udvikling af ”Cirkelhusgrunden”. Men faktum er, Preben Carøe, at Kristin Arendt ikke sidder i denne koordinationsgruppe. Du kan blot slå op i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 17. december, hvor du kan se, hvem der egentligt er udpeget til denne gruppe. Formanden for MPU blev udpeget og mig bekendt hedder han Jan Klit.

Så, Preben Carøe, hvor er den rygende pistol i denne sag?

Publiceret 31 May 2019 09:00