DEBAT:

Fremskridt i forhold til at sikre rent badevand syd for Rungsted Havn

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

På mødet i Miljø- og planlægningsudvalget 23. maj fik vi en god og grundig redegørelse for de initiativer, kommunen har gennemført og vil gennemføre for at få løst problemerne med kvaliteten af badevandet syd for Rungsted Havn.

Et af tiltagene var at kontrollere, at alle relevante beboere i området har lovlige installationer. Dette kunne man først gennemføre i 2020, da der skulle afsættes penge til formålet.

Fra Venstres side foreslog vi, at man brugte overskuddet på busdriften til at finansiere dette tiltag allerede i 2019, hvilket der var tilslutning til.

Vi håber derfor, at løsningen af problemerne er kommet nærmere og har tiltro til, at vi er på rette vej med at løse problemet. Vi vil fortsat følge sagen tæt.

Publiceret 03 June 2019 14:30