Afsættet for den nye lokalplan har dog hele tiden været, at vi fra den politiske front i stor udstrækning ønsker at fastholde områdets unikke særpræg og åbne karakter, skriver udvalgsformand Jan Klit (K)

Afsættet for den nye lokalplan har dog hele tiden været, at vi fra den politiske front i stor udstrækning ønsker at fastholde områdets unikke særpræg og åbne karakter, skriver udvalgsformand Jan Klit (K)

DEBAT:

Lang og spændende rejse for ny lokalplan

Af Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget:

En ny lokalplan - nr 171 for Smidstrupområdet - er ved at være i 'hus'. Det har været en lang, men spændende rejse, hvor der har været afholdt forskellige borgermøder sideløbende med mange spændende politiske drøftelser.

Afsættet for den nye lokalplan har dog hele tiden været, at vi fra den politiske front i stor udstrækning ønsker at fastholde områdets unikke særpræg og åbne karakter, og om kommende byggerier ville passe ind i området.

På den baggrund har vi hele tiden været fokuseret på en bæredygtig lokalplan, hvor hensynet netop har været dels en fastholdelse af de faktiske forhold samtidig med mulighed for en velovervejet skånsom fortætning de steder, hvor det efter vores opfattelse ville give mest mulig mening ud fra en planmæssig vurdering.

Det har konkret betydet, at nogen delområder er blevet ændret lidt samtidig med at andre området er fastholdt i deres nuværende form.

Vi glæder os derfor over, at lokalplanen nu er 'landet' til gavn for nuværende og kommende borgere i kommunen, ligesom vi nu ser frem til en fortsættelse af dette arbejde andre steder i kommunen.

Publiceret 03 June 2019 06:00