Sådan ser nogle af de løsninger ud, der arbejdes med. Kort: Vejdirektoratet, 'Vestlig ringkorridor i hovedstadsområdet', 2013

Sådan ser nogle af de løsninger ud, der arbejdes med. Den røde linje er Ring 5, den blå er Ring 5½, og de grønne områder er steder med naturinteresser. Kort: Vejdirektoratet, 'Vestlig ringkorridor i hovedstadsområdet', 2013

DEBAT: V og S er som de eneste tøvende med en klar udmelding om NEJ til Ring 5

Af Peter Langkjær, medlem af styregruppen i Foreningen NEJ TIL RING 5:

På et vælgermøde primo maj i Ninas Natur Café i Kirkelte var mere end 150 vælgere fra både nord og syd for København mødt op for at høre de Nordsjællandske spidskandidater for alle de partier, der stiller op til det kommende folketingsvalg om deres holdning til Ring 5.

Samtlige kandidater udtrykte et klart NEJ til Ring 5 - bortset fra Venstres kandidat Anne Libak. Selv om hun nok også har støtte i Socialdemokratiet – på trods af, at den kandidat der var til stede for Socialdemokratiet var imod Ring 5, er det noget nyt, at Venstre som bannerfører for det liberale Danmark vil fortsætte med at lægge beslag på folks ejendom og risikere ødelæggelse af natur og landsbyer.

Anne Libak gav udtryk for, at man måtte afvente yderligere trafikanalyser fra Vejdirektoratet, før Venstre kunne tage stilling. Dette standpunkt var noget skræmmende for tilhørerne, da det jo ikke drejer sig om endnu en trafikanalyse – af hvilke der efterhånden har været udarbejdet et utal – men om hvorvidt der overhovedet skal anlægges et af de største trafikanlæg i Danmark ned gennem de smukke naturområder nord og syd for København.

Venstres Anna Libak. Foto: Martin Warming

Det drejer sig som bekendt om en fire-seks sporet motorvej og togbane, der går i land ved Espergærde fra Helsingborg og ned gennem UNESCO fredet og Natura 2000 fredede områder samt et utal af de smukke og rekreative landsbyer rundt om København.

Og konsekvenser er – ifølge de beregninger der er udarbejdet - at der vil komme mellem 5.000-10.000 lastvognstog fra det øvrige Norden i døgnet. Og det er vel at mærke ren transittrafik.

Det havde klædt Venstres kandidat – Anne Libak – at give principielt udtryk for, at vi ikke - for altid - skal ødelægge den rekreative natur, der er tilbage nord og syd for København.

Afventer Venstre endnu en trafikrapport, der med yderligere decimaler kan retfærdiggøre en sådan katastrofal beslutning som ikke kan omgøres når først den er implementeret – til skade for vores efterkommere, naturen og livskvaliteten for Storkøbenhavns borgere?

Her er det et principspørgsmål, der ikke kan retfærdiggøres af yderligere rapporter. Tør Venstre virkelig overveje en så destruktiv beslutning – i stedet for at tænke nyt og konstruktivt om hele den trafikstrukturelle politik.

Publiceret 04 June 2019 13:45