Fritz Reuther, byrådsmedlem for Venstre.

Fritz Reuther, byrådsmedlem for Venstre. Foto: Morten Timm

DEBAT:

V vil hjælpe kommunens økonomi - derfor stemte vi nej til kulturdag

Kommunalbestyrelsesmedlem Fritz Reither forklarer her, hvorfor Venstres nej til kulturdagen ikke er forligsbrud

Af Fritz Reuther (V), medlem af kommunalbestyrelsen:

Kære redaktør Fred Jacobsen, i din kommentar til mit indlæg skriver du, at sagen ikke handler om det bristede augustforlig, men kun om stemmeafgivningen i Sport-, fritid- og kulturudvalget (SFKU).

I referatet fra mødet, der fandt sted d. 10/4 d.a., står der, at som følge af budgetaftalen 2017-2020 mellem partierne tilføres midler til budgettet for Hørsholms årligt tilbagevendende Kulturdag, med 515.000 kr. Selvom dette er vedtaget allerede i 2016, er beløbet indgået som en del af budgettet vedtaget i august 2018, og da dette budgetforlig er bristet på grund af den ukendte regning på 23 mio. kr., er budgettet til Kulturdagen sammen med de øvrige poster faldet bort.

Til mødet i SFKU havde administrationen opstillet 3 forslag: 1) Kulturdagen skulle alene afholdes på Ridebanen. 2) Afholdes i og omkring Trommen. 3) Sammen med en anden Aktør. Disse forslag var affødt af, at ”Kulturrådet” den 19/2 d.a. på et møde med administrationen havde anbefalet, at man p.gr.a. kommunens dårlige økonomi kunne spare de 515.000 kr. ved i stedet at afholde en foreningsdag ved hjælp af udelukkende frivillige.

Når Venstre derfor stemte imod en Kulturdag, var det udelukkende for at hjælpe kommunens økonomi. Da bevillingen, som en del af augustbudgettets sammenbrud, var bortfaldet p.gr.a. bristende forudsætninger, var der ikke tale om ”forligsbrud”.

Publiceret 04 June 2019 06:00