Preben Carøe mener, at en detaljeret gennemgang af de faktiske direkte omkostninger og en mere korrekt fordelingsnøgle for fællesomkostninger vil vise, at der kastes 1.000.000 kr. efter biografen hvert år.

Preben Carøe mener, at en detaljeret gennemgang af de faktiske direkte omkostninger og en mere korrekt fordelingsnøgle for fællesomkostninger vil vise, at der kastes 1.000.000 kr. efter biografen hvert år. Arkivfoto

DEBAT:

Statusrapport for biograffunktionen dokumenterer et afslappet forhold til lovgivningen

Der absorberes et driftsunderskud på niveau med år 2, uden at det kan ses, at der er tænkt kreativt for ikke at bryde loven om max. støtte, skriver Preben Carøe i et indlæg

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

I den netop offentliggjorte statusrapport for biograffunktionen i Trommen står følgende: Hvilket giver et samlet driftsresultat på i alt -670.258 kr. Hertil kommer, at Hørsholm Kommune har budgetteret med et nettodriftsudgift på 500.000 kr. (Kommunal støtte).

Det betyder, at biograffunktionen samlet set kommer ud af det andet biograf år med et resultat på -170.258 kr. Da biograffunktionen kom ud af år 1 med et resultat på i alt 100.181 kr. betyder det, at biograffunktionen efter de første to år, viser et samlet driftsresultat på i alt -70.077 kr., og der kan være en kommunal støtte på op til 429.923 kr. til biograffunktionens år 3.

Da biograffunktionens husleje nedsættes fra 300.000 kr. til 120.000 kr. i år 3 forventes det, at biograffunktionens driftsbudget holder sig inden for den samlede støtte på max. 1.5 mio. over en periode på 3 regnskabsår.

Med en fuldstændig arbitrær nedsættelse af huslejen med 60 procent vedtaget af 'venstrefløjen', reduceres omkostningsniveauet med 180.000 kr. år 3. og dermed absorberes et driftsunderskud på niveau med år 2, uden at det kan ses, at der er tænkt kreativt for ikke at bryde loven om max. støtte.

Det er i øvrigt værd at notere, at huslejen er fast, inklusive driftsomkostninger som elektricitet, varme, rengøring m.m.

Mon ikke en biograffunktion har et højt elforbrug. Derfor er det svært at tro, at 120.000 kroner dækker de faktuelle omkostninger inklusive el, ligesom jeg antager, at der ikke er indregnet biografens andel af afskrivningen på ombygningen af Trommen.

Jeg håber, at der er nogle, der kan dokumentere, at mine antagelser er forkerte, men jeg ville ikke blive overrasket, hvis en detaljeret gennemgang af de faktiske direkte omkostninger og en mere korrekt fordelingsnøgle for fællesomkostninger vil vise, at der kastes 1.000.000 kr. efter biografen hvert år.

Afslutningsvis kan det undre mig, at de håbløse stole i Store Trommen slet ikke er nævnt i rapporten.

Publiceret 20 June 2019 07:30