Her på Hulsøvang 20 skal der bygges et dobbelthus, som naboer til begge sider er dybt utilfredse med.

Her på Hulsøvang 20 skal der bygges et dobbelthus, som naboer til begge sider er dybt utilfredse med. Foto: Morten Timm

DEBAT:

Ikke meget håb efter Hulsøvang

Hørsholm mangler en samlet arkitektur- og byplanpolitik, mener Gert Edstrand

Af Gert Edstrand, Ørbækgårds Allé 249, Hørsholm:

Historien om Hulsøvang nr. 20 viser med al tydelighed en kommunalbestyrelse, der ikke er kvalificeret i henseende til Hørsholms byplanmæssige og bygningsmæssige pleje og udvikling.

Gentagne gange får nye grundejere godkendelse af projekter, der negligerer et områdes karakter uden hensyn til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen undskylder sine tilladelser med henvisning til ”gældende regler”, selvom disse er indlysende forældede og kommunalbestyrelsen har haft rigelig tid til at ajourføre dem som en rettidig omhu for borgerne og byen.

Nu fremfører man så, at der ikke er råd til en hurtig opretning af en nødvendig lokalplan og forvaltningen stemmer artigt i med manglende tid. I sandhed ynkelige undskyldninger, der ikke dukker op ved formål, der har Kommunalbestyrelsens bevågenhed.

Det hele munder ud i en total døvhed for en samlet arkitektur- og byplanpolitik for Hørsholm, sådan som vore nordsjællandske naboer, Gentofte, Rudersdal, Fredensborg og Furesø allerede har eller er ved at gennemføre.

Uden en sådan politik og en kompetent og aktivt ledet forvaltning er der ikke håb om forbedringer i en overskuelig tid - og slet ikke så længe udvalget falder på næsen, når en investor vifter med et ”et sindssygt godt projekt”.

Publiceret 28 June 2019 12:10