Bolbrolunden er et lille butikscenter i Rungsted

Bolbrolunden er et lille butikscenter i Rungsted Arkivfoto

DEBAT:

Tidlig borgerhøring om udvidelse af centret i Bolbrolunden

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

På mødet i Miljø- og planlægningsudvalget 23. maj fik vi forelagt et forslag om at sende en lokalplan om udvidelse af butikscentret i Bolbrolunden i høring.

Administrationen havde af egen drift udarbejdet en startredegørelse om centerudvidelsen. Da vi fra Venstres side vurderer, at mange borgere i lokalområdet kan have en holdning til dette, foreslog vi, at man gennemførte en tidlig borgerhøring for at vurdere holdningen til centret, inden man sendte lokalplanen i høring.

I det lys kan Miljø- og planlægningsudvalget senere tage stilling til, om der er grundlag for at sende lokalplanen i høring.

Fra Venstres side synes vi, at det er den rette måde at gøre det på, ikke mindst belært af erfaringerne fra flere andre planer om byggeri i Hørsholm Kommune.

Vi ser nu frem til at høre, om borgerne gerne vil have et større butikscenter i området eller ønsker at fastholde det noget mindre center, vi har i dag.

Publiceret 28 June 2019 08:00