Jan H. Klit (K) er formand for Miljø- og planlægningsudvalget

Jan H. Klit (K) er formand for Miljø- og planlægningsudvalget

DEBAT:

Vi skal sikre os, at det ikke sker igen

Af Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget:

På baggrund af situationen, som den foreligger lige nu, ser vi fortsat med stor alvor på, hvorfor der desværre har været denne forurening fra Nordfors.

Dette også, selvom Miljøstyrelsen på nuværende tidspunkt har været ude og tilkendegive, at den forhøjede udledning af Dioxin nu er stoppet og ikke er sundhedsskadelig.

Som formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) vil jeg dog alligevel naturligvis med det samme foranledige Nordfors til at komme med en redegørelse samt indkalde Nordfors til et møde i MPU med drøftelse af det passerede, samt en konkret handleplan for hvordan dette håndteres fremadrettet, så vi derved sikrer os og undgår lignende situationer.

Publiceret 15 July 2019 09:30