Venstres Ann Lindhardt mener, at kulturpolitikken i Hørsholm er forældet og ligger halvdød, efterladt på perronen.

Venstres Ann Lindhardt mener, at kulturpolitikken i Hørsholm er forældet og ligger halvdød, efterladt på perronen. Arkivfoto

DEBAT:

Pengetræer findes ikke – nødvendigt at effektivisere administrationen og kulturen

Vi skal kigge økonomisk på centraladministrationen og på kultursiden. Venstres prioritet vil være: Færre kommunalt drevne tiltag, flere foreninger i spil, skriver Ann Lindhardt (V)

Af Ann Lindhardt (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Vi står over for en stor krævende opgave til de kommende budgetforhandlinger, nemlig at der skal findes 60 millioner til Hørsholm Kommunes budget 2020.

Som borgelig og liberal må målsætningen være at arbejde på den fælles opgave, som er denne gradvise slankning af den offentlige sektor. Venstre har tidligere nævnt, at det er vigtigt at fokusere på kommunens administrative omkostninger.

Hørsholm Kommune ligger på en absolut bundplacering blandt de 10 dårligste ud ‪af 98‬ kommuner i Danmark, målt efter vores udgiftsniveau på centraladministrationsudgifter. Hørsholm ligger dårligst i Nordsjælland.

Vi er også nødsaget økonomisk at kigge på kultursiden. Venstres prioritet vil være: Kultur til de mange og ikke de få. Færre kommunalt drevne tiltag, flere foreninger i spil.

Kultur er en vigtig del af det danske velfærdssamfund, som ikke blot er et lille tilfældigt vedhæng for nogle få. Kultur er også et ansvar for at sikre nye generationers demokratiske dannelse.

Med et kommunalt biograftilskud bare sidste år på 670.258 kroner, i år en kulturdag med kommunalt tilskud på 515.000 kroner er der muligheder, når kulturbudgettet skal slankes, og omstrukturerer man i stedet, vil det stadig være muligt at bevare gode kulturtilbud.

Penge er ikke alt, og meget i kulturlivet kan gøres på andre måder og prioriteres anderledes. Besøgstallet i biografen er alt for lavt til at retfærdiggøre den omkostning.

Selvfølgelig er det muligt at gennemføre nye tiltag trods nedskæringer. Det drejer sig om at gentænke vores kulturpolitik i Hørsholm Kommune, og her vil Venstre gerne gå forrest og starte debatten.

Kulturpolitikken ligger halvdød, efterladt på perronen, kulturpolitikken i Hørsholm Kommune er forældet. Den er fra 2007, bør opprioriteres og fornys, så den er up to date.

En ambitiøs økonomisk ansvarlig kulturpolitik, hvor man har gjort sig tanker om kulturens rolle i samfundet.

Hvordan sikrer vi, at nye generationer, der orienterer sig mod computerspil også tilgodeses? Hvordan sikrer vi, at de ældre bliver kulturelt stimuleret? Hvordan genskaber vi Kulturhus Trommen til et fællesskabshus og ikke et varemærke for politiske, dyre forhutlede projekter.

Måske skulle vi genskabe Kulturnatten? Eller få et veteranbiltræf til byen? Eller måske privatisere Kulturhus Trommen?

Det er alene et spørgsmål om prioritering og interesse for kulturområdet.

Publiceret 01 August 2019 09:04