Socialdemokratiets byrådsmedlem, Svend Erik Christiansen, foreslår nu, at der sættes penge af i budgettet til et sundhedshus i Hørsholm.

Socialdemokratiets byrådsmedlem, Svend Erik Christiansen, foreslår nu, at der sættes penge af i budgettet til et sundhedshus i Hørsholm. Arkivfoto: Fred Jacobsen

DEBAT:

Penge til Sundhedshus i budgettet

Socialdemokratiet vil gerne, at der sættes 500.000 kroner på budgettet i 2020 til forundersøgelser, og derefter penge til etableringen i 2021, skriver partiets byrådsmedlem Svend Erik Christiansen i et indlæg

Af Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedsudvalget og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger vil Socialdemokratiet foreslå, at der etableres et sundhedshus i Hørsholm.

Et sundhedshus er et sted, hvor praktiserende læger etablerer sig i fællesskab med andre sundhedspersoner som speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kommunale sundhedsafdelinger.

Sundhedsudvalget undersøgte sidste år, interessen for at etablere et Sundhedshus, og der var stor interesse blandt læger, et par speciallæger, fysioterapeuter og andre for et sundhedshus.

Der er tale om en gruppe sundhedspersoner, der er oftest er selvstændige erhvervsdrivende. Ved at flytte sammen vil de kunne udnytte hinandens ekspertise. De kan eventuelt ansætte fælles personale, mødefaciliteter mv.

Socialdemokratiet vil gerne i forbindelse med vedtagelse af budget 2020 sætte penge af, så vi aktivt kan begynde arbejde med etablering og placering af huset.

Og så er det bare lige at finde stedet, hvor et sundhedshus kan placeres. Fritidshuset ved Rungsted Kyst Station er en mulighed, men falder sammen med fritidshuset søges solgt. Vi ved derfor ikke, hvad konditionerne for huset på langt sigt vil være.

Et andet forslag kunne være at etablere det på Louiselund, men det vil kræve betydelige overvejelser om plads og indretning. Et tredje forslag kunne være at etablere sundhedshuset i ledige lokaler i rådhuset på Ådalsparkvej.

Når Rådhuset engang flyttes til området ved Hørsholm Midtpunkt, vil det formentlig være muligt at flytte et sundhedshus med, enten i ledigblevne forretningslokaler i Midtpunktet eller i nybyggede erhvervslokaler.

Socialdemokratiet vil gerne, at der sættes 500.000 kroner på budgettet i 2020 til forundersøgelser, og derefter penge til etableringen i 2021.

Publiceret 14 August 2019 05:45