Ved indvielsen af Trommens fleksible sale og biografen i 2017.

Ved indvielsen af Trommens fleksible sale og biografen i 2017. Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT:

Ankestyrelsen har aldrig blåstemplet biografens huslejenedsættelse

Hørsholmborger Preben Carøe savner stadig svar fra kommunens administration

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Efter at alle agurker efterhånden må være plukket, må det være på tide at følge op på det debatindlæg, som direktør i Hørsholm Kommune, Jan Dehn, havde lige før agurkeplanterne blomstrede.

Direktøren anfører bl.a. at "Her er således nogle faktuelle oplysninger om sagen: Etableringen af biografen i Trommen har været gennemgået nøje af interne og eksterne jurister, af kommunens revisionsfirma og af Statsforvaltningen og Ankestyrelsen, som er de myndigheder man kan klage til over kommuner."

Samt "at Ankestyrelsen i foråret 2018 konkluderede, at der ikke var 'grundlag for at antage, at Hørsholm Kommunes tilskud til biograffunktionen i Kulturhus Trommen er i strid med filmlovens §18 og de regler der er fastsat i medfør af bestemmelserne'."

Fakta er imidlertid:

At Ankestyrelsens konklusion i foråret 2018 tager udgangspunkt i en højere husleje og IKKE de 120.000; så direktørens reference til styrelsens udtalelse har ingen relevans for den aktuelle situation.

At den oprindelige husleje blev fastsat på baggrund af en dyrt købt rådgiver rapport.

At flertallet i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018 vælger at tilsidesætte den oprindeligt fastsatte husleje og via en nedsættelse af huslejen giver et indirekte tilskud på yderligere 180.000 kroner. Et tal som på påfaldende vis netop gør at biografen på overfladen overholder EU lovgivningen. Det at et flertal vedtager en nedsat husleje gør jo ikke nødvendigvis at beslutningen er korrekt.

Jeg savner stadig svar på, hvorledes administration er kommet frem til de 120.000 kroner, som også inkluderer energiforbrug – vel lidt usædvanligt for et lejemål af denne type - og rengøring, Ifølge CO²-regnskabet for 2018 var 'kulturs' forbrug af energi på ca. 1.663.000 kWh, og da Trommen har egne målere må det være muligt at få oplyst, hvad Trommens energiforbrug var og dermed også fastsætte biografens andel.

Der må også foreligge faktuelle oplysninger om Trommens rengøringsudgifter og dermed mulighed for at beregne biografens andel - og hvad med biografens andel af afskrivningerne på den dyre ombygning.

I disse sparetider var det måske også værd at overveje at hæve billetprisen til biografforestillinger med minimum 10 kr., så det er på niveau med andre biografer. Der spares stadig transport og parkering i forhold til at gå i biografen i eksempelvis Lyngby.

Publiceret 16 August 2019 15:45