Marianne Preis Balser, næstformand i Hørsholm Seniorråd, har klar opfordring til lokalpolitikerne forud for budgetkonference.

Marianne Preis Balser, næstformand i Hørsholm Seniorråd, har klar opfordring til lokalpolitikerne forud for budgetkonference. Foto: Morten Timm

DEBAT - ÅBENT BREV:

Stop grønthøsteren og hav mod til at prioritere

Næstformand i Seniorrådet sender åbent brev til Hørsholm Kommunalbestyrelse forud for budgetkonference

Af Marianne Preis Balser, næstformand i Seniorrådet:

Kære medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Når I nu på fredag 23. august drager afsted til årets budgetkonference, skal i huske at tage samvittigheden med i bagagen.

Jeg ved, at I står overfor en frygtelig situation på grund af kommunens dårlige økonomi. I har en bunden opgave med at finde reduktioner på budgettet med ikke mindre end 60 millioner kr., heraf 45 mio. kr. på det borgerorienterede område.

Heraf skal der ifølge administrationens forslag spares 13,6 mio. kr på det område, der vedrører de allersvageste borgere i kommunen, bl.a. de ældre, der bor i eget hjem, og som er visiteret til hjemmehjælp.

Disse borgere fik for få år siden hjælp til rengøring hver 14. dag. Det blev så reduceret til hver 3. uge, og nu ligger der forslag om reduktion til rengøring og sengelinnedskift til hver 4. uge. Vel at mærke ¾ time pr. gang.

Det kan Hørsholm ikke være bekendt.

Det vil give en årlig besparelse i 2020 på 717.000 kr., som medfører en reduktion af medarbejdere i hjemmeplejen, som så kan betyde, at de afskedigede medarbejdere skal have enten dagpenge eller kontanthjælp - og hvor er besparelsen så henne?

I tænker i kasser og vurderer ikke konsekvensen af jeres beslutninger.

I 2018 blev der fra den såkaldte velfærdspulje bevilget et beløb til en årlig ekstrarengøring til de omtalte ældre. Den blev så sløjfet i 2019. Den kostede kommunen 541.000 kr., og det er her man så kan undre sig over, at man uanset råd fra kulturråd og andre om at holde kulturdagen i Trommen for omkring 150.000 kr., har fastholdt, at kulturdagen kun kan holdes på Ridebanen formedelst 515.000 kr.

Det virker ude af proportioner.

Stop grønthøsteren og hav mod til at prioritere – det er det, I valgt til.

Publiceret 16 August 2019 10:55