Anne Ehrenreich, byrådsmedlem for Venstre i Hørsholm.

Anne Ehrenreich, byrådsmedlem for Venstre i Hørsholm. Arkivfoto

DEBAT:

Venstre prioriterer også sundhedshus(e) i Hørsholm

Af Anne Ehrenreich, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden:

Venstre har siden 2007 arbejdet for at få et sundhedshus i Hørsholm. Det glæder os, at flere partier nu gør det samme. Det øger chancerne for, at vi snart kan få etableret et eller flere sundhedshuse i Hørsholm.

Der findes ikke én definition af et sundhedshus. Det kan tage flere former og etableres i privat regi eller med offentlige/regionale elementer. Det afgørende i sundhedshuset er, at flere sundhedsudbydere går sammen og skaber et fælles hus, som omfatter flere sundhedstilbud. bl.a. læger, speciallæger, fysioterapeuter mv.

Det er en stor fordel for borgerne, når flere sundhedsmæssige udfordringer kan løses nært og i et tæt samspil mellem forskellige sundhedsaktører.

Hørsholm er allerede beriget med mange forskellige sundhedsaktører, som det gælder om at fastholde i kommunen. Det er Venstres håb, at sundhedsaktørerne vil overveje at flytte sammen, såfremt der etableres et eller flere sundhedshuse i Hørsholm.

I forhold til økonomi vil kommunens engagement bero helt på, i hvilken form sundhedshuset etableres. Vi har noteret os, at der allerede er private aktører, som gerne vil etablere et sundhedshus i Rungsted. Det medfører ikke automatisk, at kommunen skal investere penge i projektet, men det er vi i Venstre åbne over for.

Vi vil ikke allerede nu lægge os fast på et beløb til sundhedshuset. Det må bero helt på mulighederne samt andre finansieringskilder. Det er Venstres håb, at den nye regering som den tidligere regering vil støtte etableringen af sundhedshuse økonomisk, hvilket kan mindske kommunens økonomiske engagement.

Vi ser også gerne, at regionen vil fremme etableringen af lokale sundhedshuse, som de for nylig gjorde i forbindelse med fordelingen af den statslige pulje til sundhedshuse.

Lokale sundhedshuse kan lette presset på regionens hospitaler og sikre, at hospitalerne forbeholdes de patienter, som er behandlingskrævende på et højere niveau. Regionen har dermed også en interesse i at støtte udbredelsen af sundhedshuse. I kommunerne.

Publiceret 19 August 2019 07:00