Igen i år ser vi forslag om færre uddannede pædagoger i sparekataloget. Hvad er kvalitet for Hørsholm Kommune, spørger Lis Møller, tillidsrepræsentant og pædagog i Hørsholm Kommune. Her et foto fra Børnehaven Jægerhuset.

Igen i år ser vi forslag om færre uddannede pædagoger i sparekataloget. Hvad er kvalitet for Hørsholm Kommune, spørger Lis Møller, tillidsrepræsentant og pædagog i Hørsholm Kommune. Her et foto fra Børnehaven Jægerhuset. Foto: Morten Timm

DEBAT:

Massivt behov for genopretning af kvaliteten i Hørsholms dagtilbud

Vi frygter, at vores kolleger ikke kan holde til at være ansat i Hørsholm Kommunes dagtilbud. Som pædagoger har vi, som alle andre faggrupper, brug for at kunne udføre vores faglighed og børnene har brug for pædagogfaglighed, skriver tillidsrepræsentant Lis Møller i dette indlæg

Af Lis Møller, tillidsrepræsentant og pædagog i Hørsholm Kommune:

Hørsholm opnår en nordsjællandsk bundplacering på andelen af uddannet personale i dagtilbud. Dagligt er vi vidner til kvalitetsforringelser for børnene.

Hørsholm mangler 19 pædagoger for blot at nå det minimum af voksne til børnene, som er bundgrænsen for at sikre børnene en meningsfuld hverdag i dagtilbuddene. Og andelen af uddannede pædagoger er blot 43 procent. Der er ikke plads til flere besparelser. Det er tid til genopretning af kvaliteten, før vi ser konsekvenserne tiltage.

Den almene kvalitet og opgaveløsning er ikke tilfredsstillende. Opgaver, som bør varetages af uddannede pædagoger såsom støtteopgaver og sprogudvikling, er nu så mange, at der ikke er tid til almindelige pædagogiske opgaver.

Vi kan ikke leve op til dagtilbudsloven eller Hørsholms Børne- og ungepolitik.

Hver dag står vi tillidsrepræsentanter overfor kolleger, som er pressede, da de ikke kan stå inde for det børnene tilbydes: "Det er fysisk og psykisk uholdbart og minder mest om en børnefabrik! Mit hjerte bløder og min faglighed kan jeg bruge til at slå mig selv i hovedet med…!"

I BUPL's vilkårsundersøgelse svarer otte ud af ti pædagoger, at de er for få til arbejdsopgaverne. Blandt andet fordi sygdom, kursus eller andet fravær ofte ikke vikardækkes.

Vi har svært ved at få enderne til at mødes på stuerne hos børnene. Vi har ikke de fornødne ressourcer til hverken forebyggende indsatser eller udvikling. Dette gælder fra 0-18 år, men særligt på 0-3 årsområdet risikerer vi at tabe børnene på gulvet, hvis ikke kvaliteten løftes.

Men igen i år ser vi forslag om færre uddannede pædagoger i sparekataloget. Hvad er kvalitet for Hørsholm Kommune, som har alle muligheder for at skabe gode dagtilbud?

Det vil ifølge BUPL koste ca. 7.700.000 kr. at nå minimumsnormeringen på 1:3 og 1:6. Her rammer spareforslagene langt forbi de landspolitiske ønsker, men også forårets forældredemonstrationer.

Vi frygter, at vores kolleger ikke kan holde til at være ansat i Hørsholm Kommunes dagtilbud. Som pædagoger har vi, som alle andre faggrupper, brug for at kunne udføre vores faglighed i det daglige. Og børnene har brug for pædagogfaglighed.

Giv os mulighed for at udføre vores arbejde og giv Hørsholms børn, hvad de har krav på – både i henhold til dagtilbudsloven, men også fordi det er ret, rimeligt og økonomisk ansvarligt.

Publiceret 21 August 2019 18:00