DEBAT:

Takker for at reducere Bakkehus og Christianhus-projekterne voldsomt

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Dagsordenen for Miljø- og Planlægningsudvalgets møde 29/8 er lige blevet offentliggjort, og et af punkterne er en drøftelse af udkast til Boligredegørelse 2019.

Redegørelsen diskuterer potentialet for nyt boligbyggeri i Hørsholm Kommune og inkluderer også en redegørelse for arealerne langs motorvejen, selvom det anerkendes at disse arealer ikke er afsat til boligformål i den eksisterende Kommuneplan.

Den gode nyhed er imidlertid, at der i redegørelsen kun beskrives et potentiale for hvert af disse projekter på 20-30 boliger, og det i form af tæt lav bebyggelse på max 2 etager og en minimum grundstørrelse på 1000 kvm.

Redegørelsen påpeger samtidig de støjmæssige udfordringer et sådant byggeri stadig vil have og som kun kan løses gennem etablering af en meget høj støjvold.

Forhåbentlig lægger denne redegørelse endeligt låg på Joachim Bruus og Kristin Arendts meget aggressive forsøg på at presse et meget usympatisk projekt på hundredvis af boliger igennem en i forvejen meget opgave belastet administration.

Forhåbentlig betyder det også, at der nu kan afsættes ressourcer til at få lavet en lokalplan for området omkring Hulsøvang, så der kan udstedes forbud mod bygning af det omdiskuterede tofamiliehus.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke administrationen for en redegørelse, der beskriver et realistisk potentiale der både tager hensyn til dem, der måtte vælge at bo i et nyt byggeri i motorvejs-striben - og os der bor her i forvejen.

En speciel tak skal også lyde til to af vores kommunalpolitikere - Anne Ehrenreich og Charlotte Kirchheiner - for personligt at møde op for at se på området og lytte til de borgere der bor i området.

Publiceret 23 August 2019 14:00