Udviklingsplanen for Rungsted Kyst Stationsområde er inde i sin afgørende fase, nu hvor det politisk er besluttet at bevare Ulvemosehuset (forrest til højre) som daginstitution og sætte til Fritidshuset (ved siden af) til salg med rammegivende lokalplan for en køber.

Udviklingsplanen for Rungsted Kyst Stationsområde er inde i sin afgørende fase, nu hvor det politisk er besluttet at bevare Ulvemosehuset (forrest til højre) som daginstitution og sætte til Fritidshuset (ved siden af) til salg med rammegivende lokalplan for en køber. Dronefoto: Søren Hempel

DEBAT:

En løsning på Rungsted stations problemer

Lad Fritidshuset være og kik over på den anden side af stationen i stedet. Her ligger der to jordstykker som kunne bringes på bane, mener Ib Lunde Rasmussen

Af Ib Lunde Rasmussen, Lange-Müllers Allé 2, Rungsted Kyst:

Her er et forslag, der vil kunne løse op på nogle af problemerne ved planlægningen af fremtiden for Rungsted Kyst stationsområde.

Lad Fritidshuset være og kik over på den anden side af stationen i stedet. Her ligger der to jordstykker som kunne bringes på bane. Det ene jordstykke er de DSB-ejede ejendomme i hjørnet op mod Rungstedvej som oprindeligt tjente som boliger for stationens personale. Nu er de tomme. De ligger i landzonen så et byggeri vil kræve en ændring af zonestatus som kun kommunen kan give.

Værdistigningen ved en ændring af zonestatus fra landzone til byzone anslår jeg til 5.000 kr pr m², og da arealet er på anslået 3.400 m² vil værdistigningen ved en zoneændring kunne beløbe sig til måske 17 mill kr.

Det er da et meget pænt beløb for en fattig kommune. Da DSB i sin tid eksproprierede arealerne for at kunne anlægge kystbanen betalte man jordzonepris i erstatning til grundejerne.

Jeg går ud fra, at man kan bygge en ekstra daginstitution på Rungsted Skoles arealer for 17 millioner kr. Så er der parkeringsproblemerne tilbage.

Her kommer vi til den anden ejendom øst for stationen, nemlig den store vestlige del af engen mellem Rungstedvej og Rungsted Skole og Østre Stationsvej.

Arealet er på godt 11.000 m² og her kunne der parkere knap 400 biler, hvilket ville være et godt bidrag til at holde biler væk fra Københavns centrum.

Nu er der så det heldige, at det pågældende areal er fredet. Fredningsværktøjet har imidlertid den fortrinlige egenskab, at man kan affrede et område, når samfundet virkeligt har brug for det.

Karen Blixens far Vilhelm Dinesen var i sin tid med til at få placeret Rungsted Station, hvor den nu ligger. Så jeg går ud fra, at han ville have støtte ideen om at øge stationens anvendelighed ved etablering af supplerende parkeringspladser. Bare for lige at få sat fredningslobbyen på plads.

Publiceret 27 August 2019 06:00